บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3 วัน (FD) MMR04

วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา จดีย์โบตะทาวน์ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง   17-19 , 24-26 , 31 ม.ค. - 2 ก.พ.  ราคา  12,900

เดินทาง   7-9  ก.พ.  ราคา  12,900

เดินทาง   6-8 , 20-22  มี.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  13-15  มี.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  27-29  มี.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  4-6 , 10-12  เม.ย.  ราคา  (สงกรานต์)

เดินทาง  11-13 , 13-15  เม.ย.  ราคา  14,900 (สงกรานต์)

เดินทาง  24-26  เม.ย.  ราคา  12,900

Up Date : 24 ธันวาคม 2562