บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน (SL) MMR014

เทพทันใจ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร เจดีย์ไจ้กระส่าน เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตซอนินเนือง ตลาดสก็อต

เดินทาง   26-27  ม.ค.  ราคา  7,900

เดินทาง   2-3 , 16-17  ก.พ.  ราคา  7,900

เดินทาง   9-10 , 23-24  ก.พ.  ราคา  8,900

เดินทาง   15-16 , 29-30  มี.ค.  ราคา  7,900

เดินทาง   22-23 มี.ค.  ราคา  8,900

เดินทาง  5-6  เม.ย.  ราคา  8,900

เดินทาง  19-20 , 26-27  เม.ย.  ราคา  7,900

Up Date : 24 ธันวาคม 2562