บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (MMR05) พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (MMR)

พุกาม - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - มิงกุน - สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง - ป่าทะเลยเจดีย์ 4,000 องค์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - นั่งเรือร่องแม่น้ำอิธวดี

เดินทาง   21 - 24 มิ.ย. ราคา 17,900

เดินทาง   5 - 8 , 19 - 22 ก.ค. ราคา 17,900

เดินทาง   26 - 29 ก.ค. ราคา 18,900

เดินทาง   2 - 5 , 10 - 13 ส.ค. , 30 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 17,900

เดินทาง  13 - 16 ก.ย. ราคา 17,900

Up Date : 31 พฤษภาคม 2561