บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม (VN07) ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน ซาเปา 5วัน4คืน

ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิต-น้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac)  น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา-ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง -ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย -ชม วัด หง๊อกเซิน -อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย 

เดินทาง  7-11 , 14-18 พ.ย. ราคา 14,900
เดินทาง  5-9 ธ.ค. ราคา 15,900
เดินทาง  12-16 , 19-23 ธ.ค. ราคา 14,900
เดินทาง  26-30 ธ.ค. ราคา 15,900
Up Date : 16 ตุลาคม 2561