บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม (VN07) ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน ซาเปา 5วัน4คืน

 -ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิต

-เดินทางไปชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac)  น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา

-บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท
-ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง 
-ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 
-ชม วัด หง๊อกเซิน 
อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย 
 
เดินทาง  06-10,13-17, 20-24, มิ. ย 61 ราคา 13,900
เดินทาง  27-01,04-08,11-15,18-22 ก.ค. 61 ราคา 13,900
เดินทาง  25-29 ก.ค. 61 ราคา14,900
เดินทาง  01-05 ส.ค.61 ราคา 13,900
เดินทาง  08-12 ส.ต.61 ราคา 14,900
เดินทาง  22-26 ส.ค 61 ราคา  13,900
เดินทาง  29-02,05-09,12-16,26-30 ก.ย 61 ราคา 13,900
Up Date : 12 เมษายน 2561