บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดซีซ้าน (CX)3วัน2คืน / CX88

วัดซีซ้าน วัดแชกงหมิว วัดโป๋หลิน(พระใหญ่นองปิง) ช้อปปิ้งซิตี้เกท(หรือซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มผู้ใหญ่คนละ3,500บาท/เด็ก3-11ปี เพิ่มคนละ2,900บาท) ซิตี้ทัวร์(นั่งพีคแทรมสู่วิคตอเรียพีค เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮัม วัดหวังต้าเซียน กรุงเทพฯ

เดินทาง 13-15 เม.ย. 27,900

Up Date : 17 มีนาคม 2561