บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า MMR012_DD_โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน (DD)3 วัน 2 คืน / DD012

ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

เดินทาง 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30 เม.ย ราคา 10,900

เดินทาง 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 พ.ค ราคา 9,999

เดินทาง 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-01 , 30-02  ก.ค. ราคา 9,999

Up Date : 29 มีนาคม 2561