บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า MMR012 โปรประหยัดย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน DD 3 วัน

ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  

เดินทาง  15-17 ธ.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  21-23 ธ.ค.  ราคา  10,900

เดินทาง  28-30 , 30 ธ.ค. - 1 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  4-6 , 11-13 , 18-20 ม.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  5-7 , 12-14 , 19-21 , 25-27 , 26-28 ม.ค.  ราคา  10,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 16-18 , 22-24 , 23-25 ก.พ.  ราคา  10,900

เดินทาง  15-17 ก.พ.  ราคา  11,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 มี.ค. ราคา 10,900

Up Date : 03 ธันวาคม 2561