บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า MMR012_DD_โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน (DD)3 วัน 2 คืน / DD012

ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

เดินทาง 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 มิ.ย. ราคา 9,999

เดินทาง 29 มิ.ย.-1 ก.ค. , 30 มิ.ย.-2 ก.ค. , 6-8 , 7-9 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 ก.ค. ราคา 9,999

เดินทาง 28-30 ก.ค. ราคา 10,900        

เดินทาง 3-5 , 4-6 , 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 ส.ค. , 31 ส.ค.-2 ก.ย. ราคา

เดินทาง 10-12 ส.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 11-13 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 31 ส.ค.-2 ก.ย. , 1-3 , 7-9 , 8-10 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 , 28-30 ก.ย.  , 29 ก.ย.-1 ต.ค. ราคา 9,999

Up Date : 31 พฤษภาคม 2561