บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ90TG

เกาะเหนือ  นครอ็อคแลนด์ หมู่บ้านฮอบบิตตัน อุทยานน้ำพุร้อน เทพูย่า ฮังกิ ดินเนอร์ อโกรโดม ฟาร์ม ชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปลาเทร้าส์ ถ้ำไวโตโม่

เดินทาง ม.ค.-ก.พ. ราคา72,900

เดินทาง มี.ค. ราคา69,900

ราคาไม่รวมตั๋ว 42,900

Up Date : 29 ธันวาคม 2560