บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (CZ)

ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง อุทยานจางเจียเจี้ย  สะพานใต้หล้า เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
เขาเทียนเหมินซาน

เดินทาง 13-18 ม.ค. ราคา 21,799

เดินทาง 26-31 ม.ค. ราคา 21,799

เดินทาง 2-7 ก.พ. ราคา 21,799

เดินทาง 1-6 มี.ค. ราคา 21,799

Up Date : 29 ธันวาคม 2560