บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน SL77 EXCELLENT ไต้หวัน

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ตีก101 อนุสรณ์เจียงไคเชค ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

เดินทาง  10-14 ก.พ.  ราคา  14,888

เดินทาง  3-7 มี.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  10-14 มี.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  14-18 , 20-24 มี.ค.  ราคา  14,888

Up Date : 22 มกราคม 2561