บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า I MMR001 จิ๊บ จิ๊บ (DD) 3วัน

ตลาดสก๊อต  เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวดาเลียว เจดีย์ไจ้ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ วัดไจ้กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 2-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค. ราคา 10,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 ก.พ. ราคา 10,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 มี.ค.  ราคา  11,900

Up Date : 29 ธันวาคม 2560