บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel


ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN XJ60 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (AUTUMN)

หมู่บ้านนินจาอิงงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์

เดินทาง 30 ก.ย.-4 ต.ค. ราคา 25,888

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 ต.ค. ราคา 28,888

เดินทาง 9-13 , 10-14 , 11-15 , 14-18 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 21-25 , 22-26 , 23-27 ต.ค. ราคา 30,888

เดินทาง 19-23 , 20-24 ต.ค. ราคา 32,888

เดินทาง 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 ต.ค. , 28 ต.ค.-1 พ.ย. , 29 ต.ค.-2 พ.ย. , 30 ต.ค.-3 พ.ย. , 31 ต.ค.-4 พ.ย. ราคา 28,888

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 พ.ย. ราคา 27,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN XJ59 TOKYO FUJI ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส) 5D3N

วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์  -  แช่น้ำแร่ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ

เดินทาง 1-5 ก.ค. ราคา 19,888

เดินทาง 3-7 , 7-11 , 9-13 , 13-17 , 15-19 ก.ค. ราคา 20,888

เดินทาง 25-29 ก.ค. , 29 ก.ค.-2 ส.ค. ราคา 24,888

เดินทาง 3-7 , 5-9 , 7-11 ส.ค. ราคา 22,888

เดินทาง 9-13 , 13-17 ส.ค. ราคา 26,888

เดินทาง 11-15 ส.ค. ราคา 27,888

เดินทาง 15-20 , 17-21 , 19-23 , 21-25 , 23-27 , 25-29 , 27-31 ส.ค. ราคา 22,888

เดินทาง 1-5 , 3-7 , 7-11 , 9-13 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 17-21 , 19-23 , 23-27 ก.ย. ราคา 20,888

เดินทาง 25-29 ก.ย. ราคา 18,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN TR13 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5D3N

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า – เมืองคามาคุระ – วัดโตคุอิน - ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ – อิออนมอลล์

เดินทาง 27 ก.ย.-1 ต.ค. ราคา 23,888

เดินทาง 28 ก.ย.-2 ต.ค. ราคา 25,888

เดินทาง 3-7 , 4-8 , 5-9 , 17-21 , 18-22 ต.ค. ราคา 26,888

เดินทาง 19-23 ต.ค. ราคา 29,888

เดินทาง 24-28 , 26-30 ต.ค. ราคา 27,888

เดินทาง 31 ต.ค.-4 พ.ย. , 1-5 , 7-11 , 8-12 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27 พ.ย. , 28 พ.ย.-2 ธ.ค. ราคา 26,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN XJ66 ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5D3N

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ลานสกีฟูจิเท็น –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ – อิออน

เดินทาง 28 พ.ย.-2 ธ.ค. ราคา 25,888

เดินทาง 29 พ.ย.-3 ธ.ค. , 30 พ.ย.-4 ธ.ค. ราคา 26,888

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 ธ.ค. ราคา 31,888

เดินทาง 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 ธ.ค. ราคา 29,888

เดินทาง 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 ธ.ค. ราคา 33,888

เดินทาง 28 ธ.ค.-1 ม.ค.BUS1  , 28 ธ.ค.-1 ม.ค.BUS2 , 29 ธ.ค.-2 ม.ค.BUS1  , 29 ธ.ค.-2 ม.ค.BUS2  , 29 ธ.ค.-2 ม.ค.BUS3 , 30 ธ.ค.-3 ม.ค.BUS1  , 30 ธ.ค.-3 ม.ค.BUS2  , 30 ธ.ค.-3 ม.ค.BUS3 ราคา 39,888

เดินทาง 31 ธ.ค.-4 ม.ค. BUS1 , 31 ธ.ค.-4 ม.ค. BUS2 ราคา 35,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN XJ61 5D3N ซุปตาร์เซเลเบริตี้

ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–ชิราคาวาโกะ–ชมเทศกาลไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ - นาโกย่า– ซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เอ็กซ์โปซิตี้- หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออนมอลล์

เดินทาง 27 พ.ย.-1 ธ.ค. ราคา 26,888

เดินทาง 28 พ.ย.-2 ธ.ค. , 29 พ.ย.-3 ธ.ค. , 30 พ.ย.-4 ธ.ค. ราคา 28,888

เดินทาง 1-5 ธ.ค. ราคา 29,888

เดินทาง 2-6 , 3-7 , 4-8 , 8-12 , 9-13 , 10-14 ธ.ค. ราคา 31,888

เดินทาง 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 ธ.ค. ราคา 29,888

เดินทาง 25-29 , 26-30 ธ.ค. ราคา 32,888

เดินทาง 28 ธ.ค.-1 ม.ค. ,29 ธ.ค.-2 ม.ค. BUS1 ,30 ธ.ค.-3 ม.ค. BUS2 ,31 ธ.ค.-4 ม.ค. ราคา 39,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TNTR16 ซุปตาร์ไฟนอลลี่ สโนวี่ 4 วัน

ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ- นาโกย่า–เทศกาลแสงสีNabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์

เดินทาง 2-5 , 9-12 ธ.ค. ราคา 28,888

เดินทาง 16-19  , 23-26 ธ.ค. ราคา 26,888

เดินทาง 30 ธ.ค.-2 ม.ค. ราคา 39,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN TR14 ซุปตาร์ ICY SNOWY 5D3N

อิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปู 

เดินทาง 28 พ.ย.-2 ธ.ค. ราคา 24,888

เดินทาง 29 พ.ย.-3 ธ.ค. , 30 พ.ย.-4 ธ.ค. 5-9 , 6-10 ธ.ค. ราคา 28,888

เดินทาง 12-16 , 14-18 , 19-23 , 20-24 , 21-25 ธ.ค. ราคา 26,888

เดินทาง 26-30 , 27-31 ธ.ค. 35,888

เดินทาง 28 ธ.ค.-1 ม.ค. ราคา 29,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
JP031-MJ-180402 MOMENT OF HOKKAIDO 30NOV-05DEC '18 6D4N (CTS-CTS-TG)

สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเมน – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - น้ำตกกิงกะและริวเซ – นั่งกระเช้าภูเขาคุโรดาเกะ – เจอาร์ทาวเวอร์ จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าภูเขาไฟอุสุ – ลานสกีคลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ซูซูกิโนะ & ทานุกิโคจิ

เดินทาง 30 พ.ย.-5 ธ.ค. ราคา 51,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
JP030-MJ-180306-1 SNOW TEMEPARK-B NOV-DEC 2018 (TYO-OSA-TG 6D4N)
วัดนาริตะ – วัดอาซากุสะ - ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - เมืองทาคายาม่า ถนนสายโบราณซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า

เดินทาง 30 พ.ย.-5 ธ.ค. ราคา 53,900

เดินทาง 7-12 , 21-26 ธ.ค. ราคา 53,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่24 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น MJ SNOW TEMEPARK-A DEC (TG) 6D4N

สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ (รถบัส) - ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ - ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า - เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า

เดินทาง 30 พ.ย.-5 ธ.ค. ราคา 53,900

เดินทาง 7-12 , 21-26 ธ.ค. ราคา 53,900

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ95 Hokkaido ลาเวนเดอร์ Jul-Sep 2018 5D3N

โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัง นั่งกระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) ชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล จุดชมวิวไซโล  ทะเลสาบโทยะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ ซับโปโร โรงงานช็อกโกแลต ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาซัปโปโร  ช้อปปิ้งซู  ซูกิโนะและทานุกิโคจิ ฟูราโน่ โทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งลาเวนเดอร์และฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ  เมืองบิเอะ  Patchwork road บ่อน้ำสีฟ้า

เดินทาง 5-9 , 7-11 ก.ค. ราคา 35,900

เดินทาง 21-25 ก.ค. ราคา 37,900

เดินทาง 4-8 ส.ค. ราคา 34,900

เดินทาง 9-13 ส.ค. ราคา 38,900

เดินทาง 1-5 , 15-19 ก.ย. ราคา 33,900

เดินทาง 8-12 , 22-26 ส.ค. , 27 ก.ย.-1 ต.ค. ราคา 32,900

เดินทาง 13-17 ก.ย. ราคา 31,900

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่นTR86 Super Golden Route B Osaka Tokyo 5D4N Oct

โอซาก้า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ปราสาทโอซาก้า  เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอกากิ ห้างอิออนมอลล์ เมืองเซกิ ร้านมีดซันชู หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ จังหวัดยามานาชิ คาวากูจิโกะ  โอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ

เดินทาง 29 มิ.ย.-3 ก.ค. ราคา 25,888

เดินทาง 13-17 , 20-24 ก.ค. ราคา 25,888

เดินทาง 27-31 ก.ค. ราคา 29,888

เดินทาง 3-7 , 24-28 ส.ค.ราคา 24,888

เดินทาง 10-14 ส.ค. ราคา 27,888

เดินทาง 17-21 ส.ค. ราคา 26,888

เดินทาง 31 ส.ค.-4 ก.ย. ราคา 25,888

เดินทาง 7-11 ก.ย. ราคา 24,888

เดินทาง 14-18 ก.ย. ราคา 25,888

เดินทาง 21-25 ก.ย. ราคา 26,888

เดินทาง 28 ก.ย.-2 ต.ค. ราคา 28,888

เดินทาง 5-9 ต.ค. ราคา 28,888

เดินทาง 12-16 , 19-23 ต.ค. ราคา 31,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TR85 Super Golden Route A Tokyo Osaka 5D3N Oct

โตเกียว จังหวัดยามานาชิ โอชิโนะฮักไก เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โอกากิ/นาโกย่า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา ริงกุเอ้าท์เล็ท ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า ชินไชบาชิ

เดินทาง 2-6 , 9-13 , 16-20 ก.ค. , 30 ก.ค.-3 ส.ค. ราคา 25,900

เดินทาง 23-27 ก.ค. ราคา 27,900

เดินทาง 6-10 ส.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 13-17 , 20-24 , 27-31 ส.ค. ราคา 25,900

เดินทาง 3-7 , 10-14 ก.ย. ราคา 25,900

เดินทาง 17-21 , 24-28 ก.ย. ราคา 27,900

เดินทาง 1-5 , 8-12 , 15-19 ต.ค. ราคา 29,900

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XW14 Sugoi โตเกียว ฟูจิ 5D 3N Jun-Sep 2018

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิออนเซ็น - โอชิโนะฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) - วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ - ห้างเอออน

เดินทาง 3-7 , 6-10 , 9-13 , 12-16 , 15-19 , 18-22 , 24-28 ก.ค. ราคา 18,988

เดินทาง 27-31 ก.ค. ราคา 25,988

เดินทาง 30 ก.ค.-3 ส.ค. ราคา 18,988

เดินทาง 19-23 , 22-26 , 25-29 ส.ค. ราคา 17,988

เดินทาง 5-9 , 7-11 ส.ค. , 28 ส.ค.-1 ก.ย. ราคา 18,988

เดินทาง 10-14 ส.ค. ราคา 24,988

เดินทาง 31 ส.ค.-4 ก.ย. ราคา 19,988

เดินทาง 3-7 , 6-10 , 9-13 , 12-16 , 15-19 ก.ย. ราคา 19,988

เดินทาง 18-22 , 21-25 , 24-28 ก.ย. ราคา 21,988

เดินทาง 27 ก.ย.-1 ต.ค. ราคา 22,988

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TR24 Osaka Tokyo 4D3N Oct 2018

ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท - นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ง DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ - Expo city Osaka

เดินทาง 24-27 มิ.ย. ราคา 19,871

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 ก.ค. ราคา 19,871

เดินทาง 27 ก.ค.-1 ส.ค. ราคา 22,871

เดินทาง 5-8 , 26-29 ส.ค. ราคา 19,871

เดินทาง 12-15 ส.ค. 23,871

เดินทาง 19-22 ส.ค. ราคา 22,871

เดินทาง 2-5 ก.ย. ราคา 19,871

เดินทาง 9-12 ก.ย. ราคา 21,871

เดินทาง 16-19 ก.ย. ราคา 23,871

เดินทาง 23-26 ก.ย. ราคา 22,871

เดินทาง 30 ก.ย.-3 ต.ค. ราคา 26,871

เดินทาง 7-10 , 14-17 ต.ค. ราคา 26,871

เดินทาง 21-24 ต.ค. ราคา 31,871

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
JP021-IJ TR23 Osaka Takayama Shira Kyoto 5D4N Jun-Oct 18

ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - ห้างเอออนโอกากิ - ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – EXPO CITY – ริงกุ เอ้าท์เล็ต ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza

เดินทาง 27 มิ.ย.-1 ก.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 4-8 , 11-15 , 18-22 ก.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 25-29 ก.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 1-5 , 22-26 ส.ค. , 29 ส.ค.-2 ก.ย. ราคา 24,900

เดินทาง 8-12 ส.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 15-19 ส.ค. ราคา 25,900 

เดินทาง 5-9 , 12-16 ก.ย. ราคา 24,900

เดินทาง 19-23 ก.ย. ราคา 26,900

เดินทาง 26-30 ก.ย. ราคา 27,900

เดินทาง 10-14 , 17-21 , 24-28 ต.ค. ราคา 31,900

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
JP029-MJ-171202 MOMENT OF LAVENDER JUL, AUG 2018 HOKKAIDO 5D3N (CTS-CTS-TG)

สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเมง – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – สวนชิคิไซ โนะ โอกะบ่อน้ำสีฟ้า - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต – ช้อปปิ้งซูซูกิโน

เดินทาง 25-29 , 26-30 ก.ค. ราคา 59,900

เดินทาง 9-13 ส.ค. ราคา 49,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
JP020-ST โอฮาโยะฮอกไกโดที่รัก 6 วัน 4 คืน(XJ)

หมู่บ้านไอนุ โนโบริเบ็ทสึ  จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - ทะเลสาบโทยะ – เมนูบุพเฟ่ต์ + ชุดยูกาตะ - โจซังเก - ชมสวนผลไม้ โจซังเกฟาร์ม - สะพานฟูตามิ(สะพานแดง) – คลองโอตารุ  - โรงงานแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – อิสระช็อปปิ้ง ณ มิสซุยเอ้าท์เลต  - อดีตทำเนียบรัฐบาล - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – ถนนทานุกิโกจิ - เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัทยาศัย (ไม่มีบริการรถ)

เดินทาง 31 ส.ค. - 5 ก.ย. ราคา 39,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
JP019-ST XJ_JUL 2018 HOKKAIDO 6D4N LAVENDER 2018_FINAL

เมืองโอตารุ คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -ศาลเจ้าฮอกไกโด- ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - พิพิธภัณฑ์ ซัปโปโรเบียร์พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ทานไม่อั้น และอาหารนานาชาติ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - บ่อน้ำสีฟ้า – ห้างอิออนทาวน์ - เมืองบิเอะเนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เมืองฟูราโน่ ฟาร์มโทมิตะ - โรงงานชีสฟูราโน่ ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ - เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) 

เดินทาง 20-25 มิ.ย. ราคา 29,900

เดินทาง 6-11 , 20-25 ก.ค. , 27 ก.ค.-1 ส.ค. , 28 ก.ค.-2 ส.ค. ราคา 39,900

เดินทาง 31 ส.ค.-5 ก.ย. ราคา 38,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
JP018-ST XJ_HOKKAIDO 6D4N 31AUG-05SEP 2018

 หมู่บ้านไอนุ โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - ทะเลสาบโทยะ – เมนูบุพเฟ่ต์ + ชุดยูกาตะ - โจซังเก - ชมสวนผลไม้ โจซังเกฟาร์ม - สะพานฟูตามิ(สะพานแดง) คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์  - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – อิสระช็อปปิ้ง ณ มิสซุยเอ้าท์เลต  - อดีตทำเนียบรัฐบาล - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – ถนนทานุกิโกจิ

เดินทาง 31 ส.ค. - 5 ก.ย. ราคา 39,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤษภาคม 2561