บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel


ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TG37 FUJI ALPS 6D4N ซุปตาร์ JUMBO (TG) 6วัน 4คืน

อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ ภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คสำคัญของญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกไม้แสนสวยตามฤดูกาล ณ สวนฮานะโนะมิยาโกะ เที่ยวย่านเมืองโบราณ ซันมาชิซูจิ ณ ทาคายาม่าและเยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

 

เดินทาง 30 เม.ย. - 05 พ.ค. ราคา 45,888

 

Post Dateอัพเดทวันที่10 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์เกาหลี ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น อิน โคเรีย (LJ)

อินชอน มู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL  ชมบรรยากาศของฤดูซากุระบาน ณ เกาะนา พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จากัดรอบ!! น้ามันสนแดง ช้อปปิ้งเครื่องสาอาง (COSMETIC OUTLET) ใส่ชุดประจาชาติเกาหลีสวยหล่อ แบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )+ ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)  ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรีอิสระช็อปปิ้ง!! เต็มที่ตลาดชื่อดังของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์ เกาหลี... ช้อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องสาอาง รองเท้า ฯลฯ พิเศษ!! พาท่านไปชมซากุระ ณ ถนนยูอิโดะ ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์สฮ็อกเกตนามู คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower พลอยแอมมาทีส ละลายเงินวอน 

เดินทาง 28 เม.ย. - 2 พ.ค. , 29 เม.ย. - 3พ.ค. , 30 เม.ย. - 4 พ.ค. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN (XW) 5วัน3คืน

วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับGERMANIUM  COSMETIC CENTER  ช้อปปิ้งซื่อหลิงไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง 31เม.ย.-4พ.ค. ราคา 17900 

เดินทาง17-22 พ.ค. ราคา 17900 

เดินทาง27-31 พ.ค. ราคา 16900

เดินทาง08-12 มิ.ย ราคา 17900 

เดินทาง12-16 มิ.ย ราคา 16900 

เดินทาง26-30 มิ.ย ราคา 16900

 
Post Dateอัพเดทวันที่06 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ยุโรป EASY SCENIC EAST EUROPE 7วัน 4คืน
เยือนคาร์โลวี วารี เมืองสปาเก่าแก่ศูนย์กลางสปารีสอร์ตด้านสุขภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ กรุงปราก ที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งปราสาทร้อยยอดชมความสวยงามของ เชสกี้ ครุมลอฟเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียเปรียบดั่งเมืองในเทพนิยายสัมผัสความโรแมนติกของ ฮัลล์สตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเยือน เวียนนา เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางดนตรีคลาสสิกของโลกชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเชินบรุนน์ อัญมณีแห่งเวียนนา พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับสบูร์กแห่งออสเตรีย ที่ได้รับต้นแบบจากพระราชวังแวร์ซายส์ ของฝรั่งเศสช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม ณ Parndorf Designer Outlet เยือนบูดาเปสต์เมืองหลวงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบล่องเรือแม่น้ำดานูบดื่มด่ำกับบรรยากาศความสวยงามของสองฝั่งบูดาเปสต์ชมความงามของ อาคารรัฐสภาฮังการี อาคารรัฐสภาที่สวยงามที่สุดในโลก

เดินทาง 03-09 มิ.ย. ราคา 42,900

เดินทาง 15-21 ก.ค. ราคา 46,900

เดินทาง 13-19 ส.ค. ราคา 47,900

เดินทาง 24-30 ก.ย. ราคา 44,900

เดินทาง 22-28 ต.ค. ราคา 47,900

Post Dateอัพเดทวันที่29 มีนาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ยุโรป TG90 Popular PARIS France ปารีส ฝรั่งเศส 6D3N
เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล มหาวิหารนอเทรอดาม ประตูชัยนโปเลียน ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคริมฝั่งแม่น้ำ ชมความงดงามปราสาทเชอนองโซที่เมืองตูร์ ชมพระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้งกระจายย่านถนนชองป์สเอลิเซ่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท
เดินทาง 14-19 พ.ค. ราคา 43,900
เดินทาง 17-22 มิ.ย. ราคา 43,900
Post Dateอัพเดทวันที่29 มีนาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ยุโรป TG89 WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน5คืน
เยอรมัน  เมืองโฮเอินชวังเกา ชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์
ออสเตรีย อินส์บรุค (Innsbruck) ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เวียนนา ชมความงดงาม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)ที่ประทับของราชวงศ์ฮับสเบิร์ก
เชค  เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เปรียบดังเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) อลังการสวยงาม คุทนา โฮรา เมืองธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่มรดกโลก ชมโบสถ์เซนต์บาร์บาราสไตล์โกธิค
ฮังการี  บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบเป็นเมืองงดงามติดอันดับโลก ล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความงามของเมือง
เดินทาง 18-25 พ.ค. ราคา 59,900
เดินทาง 04-11 , 22-29 มิ.ย. ราคา 59,900
 
Post Dateอัพเดทวันที่29 มีนาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ยุโรป TG87 SUDWOW อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน
เยี่ยมชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันทรงคุณค่าที่ กรุงโรม เที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงใหล ต้นกำเนิดของศิลปะเรอเนซองส์ ชมเมืองเวนิส เมืองแห่งสายน้ำ ใช้เรือในการสัญจรพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันงดงามสุดแสนโรแมนติก ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ขึ้นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอนกลางของ สวิสเซอร์แลนด์ยอด เขาทิตลิส สัมผัสกับความงดงามของทิวทัศน์ที่สวยงาม เที่ยวกรุงปารีส ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศส
เดินทาง 05-12 , 22-29 พ.ค. ราคา 69,900
เดินทาง 02-09 , 16-23 มิ.ย. ราคา 69,900
Post Dateอัพเดทวันที่29 มีนาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ยุโรป QR89 Dream Route East Europe ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8วัน 5คืน
เชค เมืองคาร์โลวี วารี เมืองแห่งสปา เยือนเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมเมืองเพชรน้ำงามแห่ง โบฮีเมีย เยือนกรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และLittle Town และชมปราสาทแห่งปราก ยิ่งใหญ๋อลังการสวยงาม
ออสเตรียฮัลล์สตัทเมืองสวยริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก ซาลซ์บูร์ก( Salzburg )” บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music “อินส์บรุค (Innsbruck)” เมืองแห่งหลังคาทองคำ
เยอรมัน มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมจัตุรัสมาเรียน ถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารี BMW Welt อลังการกับปราสาทนอยชวานชไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
 
เดินทาง 11-18 เม.ย. ราคา 59,900
เดินทาง 23-30 เม.ย. ราคา 49,888
เดินทาง 07-14 , 21-11 พ.ค. ราคา 49,900
เดินทาง 04-11 มิ.ย. ราคา 53,900

Post Dateอัพเดทวันที่29 มีนาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์เวียดนาม VN08 โปรนี้ดีที่ดานัง เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

เว้ ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์ ดานัง วัดลินห์อึ๋ง สะพานมังกร ดานัง ช้อปปิ้งตลาดฮาน        

เดินทาง 4-7 , 25-28 พ.ค. ราคา 15,900
เดินทาง 11-14 , 18-21 พ.ค. ราคา 13,900
เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29-2 มิ.ย. ราคา 12,900
Post Dateอัพเดทวันที่10 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์เวียดนาม VN006_(VJ) ซินจ่าว โปรถูกใจ บินสบาย ราคาสุดคุ้ม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน

กรุงฮานอย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา เขาฮามลอง ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน ฮานอย ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน ช็อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย 

เดินทาง 26-29 เม.ย. ราคา 13,999

เดินทาง 3-6 , 10-13 , 17-20   พ.ค. ราคา 10,900

เดินทาง  , 7-10 , 21-24 มิ.ย. ราคา 11,900

เดินทาง 5-8 , 12-15 , 26-29  ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 2-5 , 9-12 , 16-19 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 23-26 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 30-2 , 6-9 , 13-16 , 20-23 ก.ย. ราคา 10,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์เวียดนาม VN01_(VZ) โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัด 3วัน 2คืน

ดาลัด น้ำตกดาลันตา ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัดนั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน สวนดอกไม้ Clay Pot Village ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด

 
เดินทาง 16-18 , พ.ค.61ราคา 8,900
เดินทาง 4-6 , 18-20 , 25-27 พ.ค.61 ราคา 9,900
เดินทาง 11-13 พ.ค.61 ราคา 10,900
 
เดินทาง 8-10 , 22-24 มิ.ย61. ราคา 9,900
เดินทาง 27-29 มิ.ย.61 ราคา 8,900

เดินทาง 6-8 , 20-22 ก.ค.61 ราคา  9,900
เดินทาง 11-13 ก.ค.61 ราคา  8,900
เดินทาง 25-27 ก.ค.61  ราคา 10,900
Post Dateอัพเดทวันที่12 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์เวียดนาม VN_061_(FD) เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮานอง ซาปา นิงปิงห์ ฟานซปัน 4วัน 3คืน
กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ฮานอย ฮานอย นิงบิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) ฮาลอง ร้านยา ตลาดราตรีฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง ฮานอย ร้านหยก ถนน36สาย
 
เดินทาง 7-10 , 21-24 เม.ษ. ราคา 12,900
เดินทาง 12-15 เม.ษ. ราคา 16,900
 
เดินทาง 28-1 พ.ค. ราคา 14,900
เดินทาง 5-8 , 12-15 , 19-25 พ.ค. ราคา 13,900
 
เดินทาง 9-12 , 16-19 มิ.ย. ราคา 12,900
 
เดินทาง 30-3 , 7-10 , 14-17 , 21-24 ก.ค. ราคา 12,900
เดินทาง 28-31 ก.ค. ราคา 13,900
 
เดินทาง 4-7 , 18-21 , 25-28 ส.ค. ราคา 12,900
เดินทาง 11-14 ส.ค. ราคา 12,900
Post Dateอัพเดทวันที่06 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์เวียดนาม 08PG เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ดานัง เว้ เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยน บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอูฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์ ดานัง วัดลินห์อึ๋ง สะพานมังกร ดานัง ช้อปปิ้งตลาดฮาน  

เดินทาง  24-27 พ.ค. ราคา 12,900
เดินทาง 31-3 , 7-10, 21-24 , 28-1, มิ.ย. ราคา 12,900
Post Dateอัพเดทวันที่12 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์เวียดนามVN_07_(FD) เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5วัน

กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา เขาฮามลอง นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก ลาวไก ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

เดินทาง 4-8 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 25-29 เม.ษ. ราคา 14,900

เดินทาง 2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27 พ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 30-3 , 6-10 , 13-17 , 20-24 , 27-1 มิ.ย. ราคา 13,900

Post Dateอัพเดทวันที่29 มีนาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์เวียดนามVN_06_(FD)เวียดนามฮานอย ฮานอง ซาปา นิงบิงห์ 4วัน 3คืน

กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา เขาฮามลอง ถ่ายรูปชายแดน

เวียดนาม+จีน ฮานอย นิงบิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) ฮาลอง ร้านยา ตลาดราตรีฮาลอง

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง ฮานอย ร้านหยก ถนน36สาย

เดินทาง 7-10 เม.ษ. ราคา 12,900
เดินทาง 12-15 เม.ษ. ราคา 15,900
เดินทาง 21-24 เม.ษ. ราคา 11,900
 
เดินทาง 28-1 พ.ค. ราคา 13,900
เดินทาง 5-8 , 12-15 , 19-22 พ.ค. ราคา 12,900
 
เดินทาง 9-12 , 16-19 มิ.ย. ราคา 11,900
เดินทาง 30-3 , 7-10 , 14-17 ราคา 11,900
Post Dateอัพเดทวันที่06 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าฟานซิปัน นิงก์บิงห์ พักซาปา 2คืน อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ VN_06_FD

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เดินทาง 1-4 , 20-23 , 22-25 เม.ย. ราคา 11,900
เดินทาง 13-16 เม.ย. 13,900
เดินทาง 6-9 , 8-11 , 15-18 , 27-30 , 29-2 เม.ย. ราคา 12,900
เดินทาง 4-7 , 6-9 , 11-14 , 13-16 , 18-21 , 20-23 ,25-28 ,27-30 พ.ค. ราคา 11,900
เดินทาง 1-4 , 3-6 , 8-11 , 10-13 , 15-18 , 17-20 , 22-25 , 24-27 มิ.ย. ราคา 11,900
เดินทาง  29-2 ก.ค. ราคา 11,900
Post Dateอัพเดทวันที่29 มีนาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์เวียดนาม VN_04 (SL) เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน ช้อปปิ้งจุใจ ไนท์มาร์เก็ตฮาลอง

กรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก วัดเตริ๋นก๊วก วัดแห่งวรรณกรรม ฮาลอง ตลาดราตรีเมืองฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ฮานอย ร้านหยก ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหงอกเซิน ชมระบำโชว์หุ่นกระบอกน้ำ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์ ทำเนียบประธานาธิบดี วัดเจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์ ถนน36สายเดินทาง 4-6 , 11-13 , 25-27  พ.ค. 61  ราคา 9,900
เดินทาง 1-3 , 15-17 มิ.ย. 61  ราคา 9,900
เดินทาง 29-1 ก.ค. 61  ราคา 9,900
ดินทาง  06-08 ก.ค. 61 ราคา 9,900
เดินทาง 27-29 ก.ค 61 ราคา 11,900
เดินทาง 03-05 ส.ค 61 ราคา 9,900
เดินทาง 10-12 ส.ค 61 ราคา 11,000
ดินทาง 07-09,28-30 ก.ย 61 ราคา 9,900 
Post Dateอัพเดทวันที่12 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์เวียดนาม VN_03_ (DD) เวียดนาม จิ๊บจิ๊บ

โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู่จี ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ ฟานเทียด(มุยเน่) ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ชมลำธาร FAIRYSTREAM ดาลัท Crazy houseพระราชวังฤดูร้อน นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท ดาลัท โฮจิมินห์ จัตุรัสโฮจิมินห์ อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

เดินทาง 6-9 , 7-10 ,20-23 , 21-24 , 27-30 เม.ย. ราคา 11,900
เดินทาง 12-15 , 13-16 , 14-17 เม.ย. ราคา 12,900
เดินทาง 4-7 , 5-8 , 11-14 , 12-15 , 18-21 , 19-22 , 25-28 ,26-29 พ.ค. ราคา 11,900
Post Dateอัพเดทวันที่29 มีนาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง EK011 HKG I Love U ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (EK)

เซินเจิ้น วัดกวนอู เซินเจิ้น จูไห่ วัดผู่โถว สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ จูไห่ มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิม เซนาโด้สแควร์ โบสถ์เซ็นต์พอล เดอะเวเนเชี่ยน จูไห่ ฮ่องกง วัดกังหัน Jewelry Factory วัดหวังต้าเซียน ศูนย์หยกและสมุนไพร อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

เดินทาง 05-08 , 06-09 เม.ย. ราคา 18,900
เดินทาง 28-01 พ.ค. ราคา 14,900
Post Dateอัพเดทวันที่29 มีนาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง EK007 HKG I Love U ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ 4 วัน 3 คืน (EK)

 Symphony of Light ฮ่องกง มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิม เซนาโด้สแควร์ โบสถ์เซ็นต์พอล เดอะเวเน   เชี่ยน วิคตอเรีย พีค (Mid Level) นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพัลส์เบย์ วัดแชกง-Jewelry Factory   ศูนย์หยกและสมุนไพร วัดโป่หลิน(Polin Monastery) หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)   ซิตี้เกท เอาท์เลต อิสระ1วัน

เดินทาง 05-08 , 06-09 เม.ย. ราคา 24,900
เดินทาง 28-1 พ.ค. ราคา 22,900 
Post Dateอัพเดทวันที่29 มีนาคม 2561