บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel


ถูก
CN009-SH ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง ลาบหมู 5 วัน 4 คืน

ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋-ต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)-จงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชง-กรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ช่องแคบเสือกระโดดต้าหลี่-ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง

เดินทาง 7-11 , 15-19 มิ.ย. ราคา 24,999

เดินทาง 11-15 , 18-22 , 25-29 ก.ค. ราคา 25,999

Post Dateอัพเดทวันที่28 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
CN008-SH ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน

ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย-ร้านใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี-ขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-เกาะส้ม (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ฉางซา

เดินทาง 14-19 ก.ค. ราคา 21,999

เดินทาง 18-23 ส.ค. ราคา 21,999

เดินทาง 8-13 ก.ย. ราคา 21,999

เดินทาง 27 ต.ค.-1 พ.ย. ราคา 21,999

Post Dateอัพเดทวันที่28 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
CN007-SH ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋ ยำใหญ่ ฮงชิ่ง 5 วัน 4 คืน

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก-อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง

เดินทาง 13-17 ก.ค. ราคา 21,999

เดินทาง 10-14 , 24-28 ส.ค. ราคา 21,999

เดินทาง 7-11 , 21-25 ก.ย. ราคา 22,999

เดินทาง 12-16 ต.ค. ราคา 24,999

เดินทาง 27-31 ต.ค. ราคา 23,999

เดินทาง 24-28 พ.ย. ราคา 21,999

เดินทางวันที่ 5-9 , 7-11 ธ.ค. ราคา 22,999

 

Post Dateอัพเดทวันที่28 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
CN006-SH ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ปลาราดพริก 5 วัน 4 คืน

ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ  PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ-ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ-ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ฉาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง

เดินทาง 24-28 ส.ค. ราคา 30,999

 

Post Dateอัพเดทวันที่28 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
CN005-SH ทัวร์คุณรรม ลี่เจียง ปลาเผา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน

ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง-ช่องแคบเสือกระโดดจงเตี้ยน-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)ลี่เจียง-ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-สวนน้ำตก-คุนหมิง

เดินทาง 5-10 , 19-24 มิ.ย. , 26 มิ.ย.-1 ก.ค. ราคา 25,799

Post Dateอัพเดทวันที่28 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
CN004-SH ทัวร์คุณธรรม ทิเบต ลาบปลา ลาซา 6 วัน 5 คืน

เฉินตู-ลาซา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา-พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม -ลาซา-นั่งรถไฟไปดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่วลาซ-ลาซา-เฉินตู-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู

เดินทาง 22-27 มิ.ย. ราคา 37,999

เดินทาง 5-10 ก.ย. ราคา 38,999

เดินทาง 24-29 ต.ค. 38,999

เดินทาง 7-12 พ.ย. ราคา 38,999

 

Post Dateอัพเดทวันที่28 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
CN003-SH ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย สะพานแก้วลอยฟ้า พัก5ดาว 4 วัน 3 คืน

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว-อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา

เดินทาง 9-12 , 23-26 มิ.ย. ราคา 21,999

Post Dateอัพเดทวันที่28 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
CN002-SH ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ยำมะม่วง อู่หลง 6 วัน 3 คืน

ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก-อู่หลง-ว่านเซิ่น-สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-พิพิธภัณฑ์ซานเสียมหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)

เดินทาง 14-17 มิ.ย. , 28 มิ.ย.-1 ก.ค. ราคา 20,999

เดินทาง 10-13 ส.ค. ราคา 22,999

Post Dateอัพเดทวันที่28 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
CN001-SH ทัวร์คุณธรรม ซีอาน หมูมะนาว 6 วัน 4 คืน

ซีอาน-รถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-หลิงเป่า-ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองโบราณ-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง

เดินทาง 7-12 , 21-26 มิ.ย. ราคา 25,999

เดินทาง 5-10 ก.ค. ราคา 25,999

เดินทาง 26-31 ก.ค. ราคา 28,999

เดินทาง 2-7 , 23-28 ส.ค. ราคา 25,999

เดินทาง 13-18 , 20-25 ก.ย. ราคา 26,999

เดินทาง 18-23 ต.ค. ราคา 30,999

 

Post Dateอัพเดทวันที่28 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
BL004-SP BALI-BOROBUDUR 5D3N (FD) บินเช้า-กลับดึก JUL - APR 2019

บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ -  วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน - บาหลี  - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต - บาหลี – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต - บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติกหมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด วัดเทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana

2018

เดินทาง 26-30 ก.ค. ราคา 23,999

เดินทาง 29 ส.ค.-2 ก.ย. ราคา 22,999

เดินทาง 27-31 ธ.ค. ราคา 22,999

เดินทาง 28 ธ.ค.-1 ม.ค. ราคา 23,999

เดินทาง 25 ธ.ค.-2 ม.ค. ราคา 24,999

 2019

เดินทาง 27-31 มี.ค. ราคา 20,999

เดินทาง 4-8 เม.ย. ราคา 20,999

เดินทาง 11-15 เม.ย. ราคา 21,999

เดินทาง 12-16 เม.ย. ราคา 23,999

Post Dateอัพเดทวันที่25 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
BL003-SP BALI PREMIUM 4D3N (TG) JUL-OCT 2018 start 24999 new

บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน - วัดเบซากีย์ - ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง - วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง Shopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ

เดินทาง 26-29 ก.ค. ราคา 27,999

เดินทาง 10-13 , 23-26 ส.ค. ราคา 25,999

เดินทาง 6-9 , 20-23 ก.ย. ราคา 25,999

เดินทาง 4-7 , 25-28 ต.ค. ราคา 25,999

เดินทาง 12-15 , 20-23 ต.ค. ราคา 26,999 

Post Dateอัพเดทวันที่25 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
BL002-SP BALI CALLING 4D3N (FD) JUL-OCT 2018

บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน - ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง - วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง - อนุสาวรีย์มหาภารตะ

เดินทาง 12-15 , 19-22 ก.ค. ราคา 16,999

เดินทาง 27-30 ก.ค. ราคา 18,999

เดินทาง 10-13 ส.ค. ราคา 17,999

เดินทาง 20-23 ก.ย. ราคา 15,999

เดินทาง 20-23 ต.ค. ราคา 17,999

 

Post Dateอัพเดทวันที่25 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
BL001-SP Bali-Burobudur-Besakih 5D4N (TG) JUN-OCT 2018 new

บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน - ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วัดปะวน – วัดเมนดุต– วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์ - บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu – ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท - วัดเบซากิห์ – เทือกเขา Kintamaniวัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้าช้าง - Shopping

เดินทาง 14-18 มิ.ย. ราคา 32,999

เดินทาง 9-13 ส.ค. ราคา 33,999

เดินทาง 20-24 ก.ย. ราคา 32,999

เดินทาง 11-15 , 19-23 ต.ค. ราคา 33,999

Post Dateอัพเดทวันที่25 พฤษภาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN MM11 OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาคพิเศษ 5D3N

ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - สวนสับปะรดนาโกะ – อเมริกัน วิลเลจ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ตลาดปลา ณ ท่าเรือ Tomari - ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ - ช้อปปิ้งย่านถนนโคคุไซโดริ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า

เดินทาง 3-7 , 6-10 , 8-12 , 10-14 , 13-17 , 17-21 , 22-26 ก.ค. , 30 ก.ค.-3 ส.ค. ราคา 19,991

เดินทาง 3-7 , 5-9 , 20-24 , 26-30 ส.ค. ราคา 19,991

เดินทาง 28 ส.ค.-1 ก.ย. , 31 ส.ค.-4 ก.ย. ราคา 19,991

เดินทาง 4-8 , 7-11 , 11-15 , 14-18 , 16-20 , 118-22 , 21-25 ก.ย. , 28 ก.ย.-2 ต.ค. ราคา 19,991

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN XJ68 TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY) 5D3N

วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET - สวนไคราคุเอน – ช้อปปิ้งชินจุกุ  - อิออน มอลล์

เดินทาง 29 พ.ย.- 3 ธ.ค. ราคา 23,888

เดินทาง 30 พ.ย.-4 ธ.ค. ราคา 28,888

เดินทาง 1-5 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 ธ.ค. ราคา 28,888

เดินทาง 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14 ธ.ค. ราคา 30,888

เดินทาง 25-29 , 26-30 ธ.ค. ราคา 32,888

เดินทาง 27-31 ธ.ค. , 28 ธ.ค.-1 ม.ค.BUS1 ราคา 33,888

เดินทาง 28 ธ.ค.-1 ม.ค. ราคา 35,888

เดินทาง 29 ธ.ค.-2 ม.ค., 30 ธ.ค.-3 ม.ค. ราคา 39,888

เดินทาง 31 ธ.ค.-4 ม.ค. ราคา 35,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN XJ67 TOKYO IBARAKI FUJI ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (AUTUMN)5D3N

วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – ช้อปปิ้งชินจุกุ  - อิออน มอลล์

เดินทาง 29 ก.ย.-2 ต.ค. ราคา 22,888

เดินทาง 30 ก.ย.-3 ต.ค. ราคา 23,888

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 ต.ค. ราคา 26,888

เดินทาง 10-14 , 11-15 , 14-18 , 15-19 ต.ค. ราคา 30,888

เดินทาง 28 ต.ค.-1 พ.ย. , 30 ต.ค.-3 พ.ย. , 31 ต.ค.-4 พ.ย. ราคา 26,888

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 252-29 , 26-30 พ.ย. ราคา 25,888

เดินทาง 27 พ.ย.-1 ธ.ค. , 28 พ.ย.-2 ธ.ค. ราคา 25,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN XJ65 TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ 5D3N

โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – อิออน 

เดินทาง 28 ก.ย.-2 ต.ค. ราคา 24,888

เดินทาง 30 ก.ย.-4 ต.ค. ราคา 27,888

เดินทาง 1-5 ,2-6 ,3-7 ,4-8 ,5-9 ,6-10 ,7-11 ,8-12 ,14-18 ,16-20 ,17-21,26-30 ,27-31 ต.ค. ราคา 27,888

เดินทาง 9-13 , 10-14 , 11-15 , 13-17 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 ต.ค. ราคา 31,888

เดินทาง 28 ต.ค.-1 พ.ย. , 29 ต.ค.-2 พ.ย. , 30 ต.ค.-4 พ.ย. ราคา 27,888

เดินทาง 1-5 ,3-7 ,4-8 ,5-9 ,6-10 , -11 ,9-13 ,10-14 ,11-15 ,12-16 ,13-17 ,14-18 ,15-19 , 16-20 ,17-21 ,18-22 ,19-23 ,20-24 ,21-25 ,22-26 ,23-27 ,24-28 ,25-29 พ.ย.ราคา 26,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN XJ62 OSAKA WAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ แมวเหมียว 6D4N

หมู่บ้านนินจา - ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - เมืองวาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า – Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ - นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.) – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ – หุบเขามิโนะผ่านชมวัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ - อิออนมอลล์

เดินทาง 30 ก.ย.-5 ต.ค. ราคา 28,888

เดินทาง 1-6 , 2-6 , 3-7 , 4-9 , 5-10 , 6-11 , 7-12 , 8-13 , 9-14 , 10-15 , 11-16 , 12-17 , 13-18 , 14-19 , 16-21 , 17-22 ,21-26 , 22-27 , 23-28 ต.ค. ราคา 33,888

เดินทาง 24-29 , 25-30 , 26-31 ต.ค. , 27 ต.ค.-1 พ.ย. , 28 ต.ค.-2 พ.ย. , 29 ต.ค.-3 พ.ย. , 30 ต.ค.-4 พ.ย. , 31 ต.ค.-5 พ.ย. ราคา 30,888

เดินทาง 1-6 , 2-7 , 3-8 , 4-9 , 5-10 , 6-11 , 7-12 , 8-13 , 9-14 , 10-15 , 11-16 , 12-17 , 13-18 , 14-19 , 15-20 , 16-21 , 17-22 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 22-27 , 23-28 , 24-29 , 25-30 พ.ย. , 26 พ.ย.-1 ธ.ค. ราคา 29,888

เดินทาง 27 พ.ย.-2 ธ.ค. , 28 พ.ย.-3 ธ.ค. , 29 พ.ย.-4 ธ.ค. , 30 พ.ย.-5 ธ.ค. ราคา 31,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN TR18 TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ทตโทริ (SNOWY)5D4N

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย  - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์

เดินทาง 28 พ.ย.-2 ธ.ค. ราคา 26,888

เดินทาง 5-9 ธ.ค. ราคา 31,888

เดินทาง 12-16 , 19-23 ธ.ค. ราคา 29,888

เดินทาง 26-30 ธ.ค. ราคา 33,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TN TR17 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ทตโทริ (AUTUMN) 5D4N

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย  - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์

เดินทาง 26-30 ก.ย. ราคา 25,888

เดินทาง 3-7, 10-14 , 17-21 , 24-28 ต.ค. ราคา 28,888

เดินทาง 31 ต.ค.-4 พ.ย. ราคา 27,888

เดินทาง 7-11 , 14-18 , 21-25 พ.ย. ราคา 28,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561