บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel


ถูก
พม่า 4 เมือง MMR10 4 วัน

ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายนื เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี เจดีย์ชเวดากอง

เดินทาง  14-17 ธ.ค.  ราคา  18,900

เดินทาง  16-19  ก.พ.  ราคา  19,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
แกรนด์พม่า MMR09 6 วัน

ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

เดินทาง  5-10 ธ.ค.  ราคา  33,900

เดินทาง  2-7 เม.ย.  ราคา  30,900

เดินทาง  9-14  เม.ย.  ราคา  29,900

เดินทาง  30 เม.ย. - 5 พ.ค.  ราคา  28,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์รัสเซีย RUSTAKC7D5N (KC) 5 วัน

ห้างกุม ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล METRO มหาวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เเซมเบอร์

เดินทาง 1-7 , 8-14 , 15-21 , 17-23 พ.ย. ราคา 56,999

เดินทาง 6-12 ธ.ค. ราคา 58,999

เดินทาง 13-19 , 16-22 ธ.ค. ราคา 61,999

เดินทาง 20-26 ธ.ค. ราคา 63,999

เดินทาง 23-29 ธ.ค. ราคา 64,999

เดินทาง 30 ธ.ค. - 5 ม.ค. ราคา 69,999

เดินทาง 24-30 ม.ค. ราคา 57,888

เดินทาง 14-20 ก.พ. , 7-13 , 10-16 มี.ค. ราคา 58,888

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์รัสเซีย RUSSPCCD7DKC (KC) 7 วัน

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พระราชวังฤูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค

เดินทาง 28 ธ.ค. - 3 ม.ค.  ราคา  54,888

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์รัสเซีย RUSLIS6DKC

ยอดเขาสแปโรว์ฮิลสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ พระราชวังฤดูหนาว เซ็นต์ปีเตอร์เบิ์รก พระราชวังฤดูร้อน มหาวิหารเซนต์ไอแซค

เดินทาง  25-30 ม.ค. ราคา  44,999

เดินทาง  8-13 ก.พ.  ราคา  45,999

เดินทาง  9-14 , 16-21 ก.พ. , 1-6 , 8-13 , 15-20 มี.ค. ราคา 45,555

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์รัสเซีย PFTG7D5N (TG) 7 วัน

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ วิหารเซนต์เดอซาร์เวียร์ ละครสัตว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค เรือรบหลวงออโรร่า โบสถ์หยดเลือด จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล

เดินทาง 29 ธ.ค. - 4 ม.ค. ราคา 66,999

เดินทาง  26 ม.ค. - 1 ก.พ. , 6-12 , 27 ก.พ. - 5 มี.ค. , 20-26 , 30 มี.ค. - 5 เม.ย. ราคา 53,888

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์รัสเซีย RUS-PFTG7D5N (TG) 7 วัน

มอสโคว์ มูร์มันสค์ ห้างกุม ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล METRO  มหาวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์

เดินทาง  24-30 พ.ย. , 5-11 ธ.ค.  ราคา  65,888

เดินทาง  22-28 ธ.ค. ราคา 67,888

เดินทาง 26 ม.ค. - 1 ก.พ. , 6-12 , 27 ก.พ. - 5 มี.ค. , 20-26 , 30 มี.ค. - 5 เม.ย.  ราคา  60,888

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์รัสเซีย MOS ZA6DW5 (W5) 6 วัน

เตหะราน มอสโคว์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ซาร์กอส  วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ชมเซอร์คัส

เดินทาง  7-12 พ.ย. , 19-24 ธ.ค. ราคา  30,999

เดินทาง  2-7 , 23-28 ม.ค. , 13-18 , 0-25 ก.พ. , 6-11 มี.ค.  ราคา  30,999

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์รัสเซีย CSM-ZA6DWY (WY) 6 วัน

MCT มัสกัต มอสโคว์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอ์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิ ซาร์กอส  วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ชมเซอร์คัส MATRESHAKA  FACTORY ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ ถนนอารบัต

เดินทาง  28 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  39,999

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์รัสเซีย MOS-ZA5DWY (WY) 5 วัน

MCT มัสกัต พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต ซาร์กอส วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ชมเซอร์คัส MASTRESHAKA FACTORY

เดินทาง  29 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  36,999

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์รัสเซีย MOS-ZA5DTG (TG) 5 วัน

ละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ซาร์กอส ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต MATRESHAKA FACTORY , METRO ,  IZMAILOVSKY SOUVENIR

เดินทาง  6-10 , 20-24 ก.พ.  ราคา  38,888

เดินทาง  20-24 มี.ค.  ราคา  39,888

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง HKTG16 นองปิง ดิสนีย์ (CX) 3 วัน

รีพลัสเบย์ วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิมซาจุ่ย กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา ซิตี้เกทเอ้าท์เลท

เดินทาง 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา  23,888

Post Dateอัพเดทวันที่20 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง HKTG15 มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ (CX) 3 วัน

วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ มงก๊ก มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน วัดแชกง จิมซาจุ่ย

เดินทาง  29-31 ธ.ค. ราคา 25,888

Post Dateอัพเดทวันที่20 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
EPIC 3 วัน (THAI LION AIR)

GARDEN BY THE BAY วัดเจ้าแม่กวนอิม มารีน่าเบย์แซนด์ ยูนิเวอร์แซล ซิตี้ทัวร์เมอไลอ้อน ลิตเติ้ลอินเดีย วัดพระเขี้ยวแก้ว ไชน่าทาวน์ ออร์ชาร์ด

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  22-24 ธ.ค. ราคา 13,999

Post Dateอัพเดทวันที่30 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ไต้หวัน TPE002 (SL) 5 วัน

เดินทาง 3-7 , 4-8 , 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 , 25-29 , 30 พ.ย. - 4 ธ.ค.  ราคา 14,900

เดินทาง 1-5 ธ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง  2-6 , 8-12 , 9-13 , 15-19 , 16-20 ธ.ค. 14,900

เดินทาง 22-26 , 23-27 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. , 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 5-9 , 6-10 , 12-16 , 13-17 , 26-30 , 27-31  ม.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 3-7 , 8-12 , 9-13 ก.พ. ราคา 19,900

เดินทาง 10-14 ก.พ. ราคา 16,900

เดินทาง 15-19 , 16-20 , 17-21 ก.พ. ราคา 15,900

เดินทาง 22-26 , 23-27 , 24-28 ก.พ. ราคา 14,900

เดินทาง  1-5 , 2-6 , 3-7 , 9-13 , 10-14 , 16-20 , 17-21 , 22-26 , 23-27 มี.ค. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่29 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า HKTG10 (CX) 3 วัน

ตลาดมงก๊ก วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เดอะเวเนเชี่ยน วัดแชกง กระเช้านองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เลท

เดินทาง 3-5 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 4-26 , 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 16,888

เดินทาง 9-11 ธ.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 16-18 , 22-24 ธ.ค. ราคา 16,888

**2018*****************************2018

เดินทาง 5-7 , 12-14 , 19-21 , 26-28 ม.ค. ราคา 16,888

เดินทาง 16-18 ก.พ. ราคา 16,888

เดินทาง  9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 มี.ค. - 1 เม.ย. ราคา 16,888

Post Dateอัพเดทวันที่17 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ HKTG07 (CX) 3 วัน

ดิสนีย์ หรือ กระเช้านองปิง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ มองก๊ก

เดินทาง  8-10 ธ.ค. ราคา 18,888

Post Dateอัพเดทวันที่17 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ HKTG07 (CX) 3 วัน

ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิมซาจุ๊ย  วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์

เดินทาง 10-12 , 17-19 , 24-26 พ.ย. ราคา 16,888

**2018*******************************2018**

เดินทาง 5-7 , 12-14 , 19-21 , 26-28 ม.ค. ราคา 16,888

เดินทาง 23-25 ก.พ. ราคา 16,888

เดินทาง 2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 มี.ค. - 1 เม.ย. ราคา 16,888

Post Dateอัพเดทวันที่17 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น HKTG01 (HX) 4 วัน

วัดแชกง พระใหญ่ วัดกวนอู ชมโชว์ม่านน้ำ 3D MAN GROOVE ตลาดตงเหมิน กระเช้านองปิง

เดินทาง 5-8 , 12-15 , 19-22 ธ.ค. ราคา 9,888

**2018***********************************2018**

เดินทาง 9-12 , 16-19 , 23-26 ม.ค. ราคา 9,888

เดินทาง 13-16 , 20-23 , 27 ก.พ. - 2 มี.ค. ราคา 9,888

เดินทาง 6-9 , 27-30 มี.ค. ราคา 9,888

Post Dateอัพเดทวันที่17 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
VZ01 - เวียดนามกลาง

ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำหอม พระราชวังไดโน้ย วัดลินห์อึ๋ง  หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู สะพานมังกร ตลาดฮาน

เดินทาง 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 17-20 , 22-25 , 23-26 , 24-27 , 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. , 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 21-24 , 25-28 , 26-29 , 27-30 , 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. , ราคา  11,999

เดินทาง  1-4 , 13-16 , 14-17 , 15-18 , 20-23 , 21-24 , 22-25 ธ.ค.  ราคา  12,999

เดินทาง  4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 17-20 , 18-21 , 19-22 , 23-26 , 24-27 , 25-28 ธ.ค.  ราคา  11,999

เดินทาง  5-8 ธ.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง 27-30 ธ.ค. ราคา 13,999

เดินทาง 1-4 ม.ค. ราคา 13,999

เดินทาง 2-5 , 6-9 , 7-10 , 8-11 , 13-16 , 14-17 , 15-18 , 20-23 , 21-24 , 22-25 , 23-26 , 27-30 , 28-31 , 29 ม.ค. - 1 ก.พ.  ราคา 11,999

เดินทาง 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20 , 18-21 , 19-22 , 31 ม.ค. - 3 ก.พ.  ราคา 12,999

เดินทาง   กุมภาพันธ์  ราคาเริ่มต้นที่  11,999

เดินทาง  มีนาคม        ราคาเริ่มต้นที่  11,999

Post Dateอัพเดทวันที่16 ตุลาคม 2561