บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel


ถูก
ทัวร์พม่า (MMR03) ทัวร์พม่า เจาะลึก มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน วัดมหากันดายง 3 วัน 2 คืน (MMR)

 มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มิงกุน - วัดมหากันดายง - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี (1 ใน  5 มหาบูชาสถาน) - ตักบาตพระ วัดมะหากันดายงค์ นั่งรถม้าชมเมือง 

เดินทาง   05 - 17 , 11 - 13 พ.ค. ราคา 11,900

 

เดินทาง   15 - 17 มิ.ย. , 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. ราคา 11,900

 

เดินทาง   06 - 08 , 13 - 15 ก.ค. ราคา 11,900

 

เดินทาง   11 - 13 ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง   24 - 26 ส.ค. , 31 ส.ค. - 02 ก.ย. ราคา 11,900

 

เดินทาง   07 - 09 , 21 - 23 , 28 - 30 ก.ย. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์พม่า (MMR02) โปรยิ้มๆ เที่ยวพม่า 4 วัน 3 คืน (MMR)

 พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - เทพเจ้าทันมจ - พระธาตุอินทร์แขวน - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

เดินทาง   26 - 29 เม.ษ. ราคา 13,900 

 

เดินทาง   04 - 07 ,10 - 14 พ.ค. , 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. , 07 - 10 , 21 - 24 มิ.ย. ราคา 12,900

 

เดินทาง   05 - 08 , 12 - 15 ก.ค. ราคา 12,900

เดินทาง   26 - 29 ก.ค. ราคา 13,900

 

เดินทาง   02 - 05 ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง   10 - 13 ส.ค. 14,900

 

เดินทาง   30 ส.ค. - 02 ก.ย. 12,900

เดินทาง   06 - 09 , 20 - 23 ก.ย. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ใต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน 3คืน (TPE01)

●ผูหลี่ 

● วัดจงไถซานซื่อ
● หนานโถว 
● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
●วัดพระถังซำจั๋ง 
●วัดเหวินหวู่ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง 
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู 
ขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเต๊กจานร้อน และ สลัดบาร์บุปเฟ่ต ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น●ซีเหมินติง
 
เดินทาง 11-15 พ.ค.61 ราคา 23,900
เดินทาง 01-05 มิ.ย 61 ราคา 23,900
 
Post Dateอัพเดทวันที่12 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์พม่า (MMR01) วันธรรมดาน่าเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน (MMR)

 วันธรรมดาน่าเที่ยว - พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียบ - พักหรู 5 ดาว

 

เดินทาง   05 - 06 , 19 - 20 , 26 - 27 มิ.ย. ราคา 7,900


เดินทาง   03 - 04 , 10 - 11 , 24 - 25 ก.ค. , 31 ก.ค. - 01 ส.ค. ราคา 7,900


เดินทาง   07 - 08 , 14 - 15 , 28 - 29 ส.ค. ราคา 7,900


เดินทาง   04 - 05 , 18 - 19 , 25 - 26 ก.ย. ราคา 7,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 เมษายน 2561 
   

ถูก
ฮ่องกง (HKG03) ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (HKG)

ฮ่องกง - นองปิง - ดิสนีย์แลนด์ วัดหวังต้าเซียน - เจ้าพ่อแชกงมิง - วัดชิหลิน - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

 

เดินทาง   26 - 28 เม.ษ. , 29 เม.ษ - 01 พ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง   03 - 05 พ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง   10 - 12 , 24 - 26 พ.ค. ราคา 16,900

 

เดินทาง   07 - 09 , 14 - 16 , 28 - 30 มิ.ย. ราคา 16,900

 

เดินทาง   12 - 14 ก.ค. ราคา 17,900

เดินทาง   26 - 28 ก.ค. ราคา 16,900

 

เดินทาง   02 - 04 ส.ค. ราคา 16,900

เดินทาง   09 - 11 ส.ค. ราคา 17,900

เดินทาง   16 - 18 ส.ค. ราคา 16,900

 

 

เดินทาง   20- 22 , 27 -29 ก.ย. ราคา 16,900

 

เดินทาง   04 - 06 , 11 - 13 , 18 - 20 ต.ค. ราคา 17,900


 

Post Dateอัพเดทวันที่12 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง (HKG02) ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน (HKG)

 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าพ่อแชกงมิว - วัดชิหลิน - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

 

เดินทาง   26 - 28 เม.ย. , 29 เม.ย. - 01 พ.ค.  ราคา 14,900

 

เดินทาง   03 - 05 พ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง   10 - 12 , 24 - 26 พ.ค. ราคา 14,900

 

เดินทาง   07 - 09 , 14 - 16 , 28 - 30 มิ.ย. ราคา 14,900

 

เดินทาง   12 - 14 ก.ค. ราคา 15,900

เดินทาง   26 - 28 ก.ค. ราคา 14,900

 

เดินทาง   02 - 04 ส.ค. ราคา 14,900

เดินทาง   09 -11 ส.ค. ราคา 15,900

เดินทาง   16 - 18 ส.ค. ราคา 14,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่19 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์พม่า (MMR004) โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม (MMR) 3 วัน 3 คืน

 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

เดินทาง  04 - 06 , 05 - 07 , 11 - 13 , 18 - 20 , 19 - 21 , 25 - 27 , 26 - 28 พ.ค. ราคา 11,900


เดินทาง   01 - 03 , 02 - 04 , 08 - 10 , 09 - 11 , 15 - 17 , 16 - 18 , 22 - 24 , 23 - 25 มิ.ย. , 29 มิ.ย. -01 ก.ค. , 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง   06 - 08 , 07 - 09 , 13 - 15 , 14 - 16 , 20 - 22 , 21 - 23 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง   27 - 29 , 28 - 30 ก.ค. ราคา 12,900


เดินทาง   03 - 05 , 04 - 06 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง   10 - 12 , 11 - 13 ส.ค. ราคา 12,900


เดินทาง   17 - 19 , 18 - 20 , 24 - 26 , 25 - 27 ส.ค. , 31 ส.ค. - 02 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง   01 - 03 , 07 - 09 , 08 - 10 , 14 - 16 , 15 - 17 , 21 - 23 , 22 - 24 , 28 - 30 ก.ย. , 29 ก.ย. - 01 ต.ค. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่11 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง shopping บินหรู...อยู่สบาย 3วัน2คืน (HKG09)

-นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ

- สัการะขอพร เจ้าพ่อแชกงหมิว

-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวเวรีพลัสเบย์

-ชมแสง สี เสียง A Symphony of Ligth

แถมฟรี!!!!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

เดินทาง 14-16, 17-19, 24-26, พ.ค 61 ราคา 12,900

เดินทาง  25-27 พ.ค 61 ราคา 13,900

เดินทาง  31-02 มิ.ย 61 ราคา 13,900

เดินทาง   07-09,14-16 มิ.ย 61 ราคา 13,900

เดินทาง  20-22, 21-23, 28,30  มิ.ย 61 ราคา  12,999

เดินทาง  05-07 , 12-14  ,19-21 , 29-31 ก.ค 61 ราคา 13,999

Post Dateอัพเดทวันที่11 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน (HKG03)

-นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน

-นมัสการวัดหวังต้าเเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
-ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
-ชมแสง สี เสียง A Symphony of  Lights
-อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
 
แถมฟรี!!!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)
 
เดินทาง 27-29 เม.ย 61 ราคา 18,900
เดินทาง 25-27 พ.ค 61 ราคา 17,900
เดินทาง 02-04 , 23-25  มิ.ย 61  ราคา 17,900
เดินทาง 29 -01 ก.ค 61 ราคา 17,900
 
 
Post Dateอัพเดทวันที่11 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี นองปิง 3วัน 2คืน(HGK01)

 -นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน-ขอพร เจ้าพ่อแชกงหมิว ณ วัดแชกงหมิว

-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วรีพลัสเบย์

-ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช๊อปปิ้งห้างหลอวู่

-ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา Mangrove Groove

-อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง +ไวน์แดง
แถมฟรี!!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือฮ่องกง)
 
เดินทาง 27-29 , 28-30 เม.ย 61 ราคา 14,900
เดืนทาง 02-04 , 09-11 มิ.ย 61 ราคา 11,900
เดินทาง 16-18  มิ.ย 61 ราคา 12,900
เดินทาง 14-16  ก.ค 61 ราคา 12,900
เดินทาง  28-30  ก.ค 61 ราคา 15,900
เดินทาง  11-13  ส.ค 61 ราคา 15,900
เดินทาง  18-20  ส.ค 61 ราคา 12,900
 
Post Dateอัพเดทวันที่11 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น (TR12) TOKYOFUJI 5D3N ซุปตาร์สายแบ๊ว รีเทิร์น (TR) 5 วัน 3 คืน

 วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ 

เดินทาง 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. ราคา 23,888

Post Dateอัพเดทวันที่11 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ฮูลา (MM10) ฮูล่าภาค 8 (MM) 5 วัน 3 คืน
ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
 

เดินทาง 01 - 05 มิ.ย. ราคา 21,888

เดินทาง 02 - 06 , 05 - 09 , 09 - 13 , 12 - 16 , 15 - 19 , 17 - 21 , 22 - 26 มิ.ย. ราคา 22,888

เดินทาง   26 - 30 มิ.ย. ราคา 19,888

เดินทาง 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. ราคา 21,888

เดินทาง 03 - 07 , 06 - 10 , 08 - 12 , 10 - 14 , 13 - 17 , 17 -21 , 22 - 26 ,24 - 28 ก.ค. ราคา 22,888

เดินทาง 21 - 31 ก.ค. ราีา 19,888

เดินทาง 30 ก.ค. - 03 ส.ค. ราคา 21,888

เดินทาง 03 - 07 , 05 - 09 , 10 - 14 , 20 - 24 , 24 - 28 , 26 - 30  ส.ค. ราคา 22,888

เดินทาง 28 ส.ค. - 01 ก.ย. , 31 ส.ค. - 04 ก.ย. ราคา 22,888

  เดินทาง 04 - 08 , 07 -11 , 11 - 15 , 14 - 18 , 16 - 20 , 18 - 22 , 21 - 25 ก.ย. ราคา 22,888

เดิยทาง 25 - 29 ราคา 19,888

เดินทาง 28 ก.ย. -02 ต.ค. 21,888

เดินทาง 01 - 05 ต.ค. 23,888

เดินทาง 02 - 06 , 05 - 09 , 06 - 10 , 07 - 11 , 08 - 12 , 09 - 13 , 12 - 16 , 13 - 17 , 14 - 18 , 15 - 19 , 16 - 20 , 19 -23 , 20 - 24 , 21 - 25 ต.ค. ราคา 22,888

เดินทาง 22 - 26 , 23 - 24 ต.ค. 23,888

 

Post Dateอัพเดทวันที่11 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC (SQ) 3 วัน

ซิตี้ทัวร์ Garden by The bay มารีน่า เบย์ แซนด์ ยูนิเวอร์แซล วัดพระเขี้ยวแก้ว น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

 
เดินทาง 28-30 เม.ย 61 ราคา  18,999
เดินทาง 29 -01 เม.ย-พ.ค  61 ราคา 19,999
เดินทาง  4-6 พ.ค 61 ราคา 16,999
เดินทาง 11-13 พ.ค 61 ราคา 15,999
เดินทาง 18-20 พ.ค 61 ราคา 16,999
เดินทาง 25-27 พ.ค 61 ราคา 16,999
เดินทาง 1-3 มิ.ย 61 ราคา 16,999
เดินทาง 8-10 มิ.ย 61 ราคา 15,999
เดินทาง 15-17 ,22-24 ,29-1 มิ.ย 61 ราคา 16,999
เดินทาง  6-8 ก.ค  61 ราคา 16,999
เดินทาง 13-15 ก.ค 61 ราคา 15,999
เดินทาง 20-22 ก.ค 61 ราคา 16,999
เดินทาง 27-29 , 28-30 ก.ค 61 ราคา 17,999
เดินทาง 3-5 ส.ค 61 ราคา 16,999
เดินทาง 11-13 ส.ค 61 ราคา 17,999
เดินทาง 17-19 ส.ค 61 ราคา  15,999
เดินทาง 24-26,31-2 ส.ค 61 ราคา  16,999
เดินทาง 7-9 ,21-23 ก.ย 61 ราคา  16,999
เดินทาง 28-30 ก.ย 61 ราคา 15,999
เดินทาง 5-7 ต.ค 61 ราคา 16,999
เดินทาง 13-15 ต.ค 61 ราคา 17,999
เดินทาง 19-21 ต.ค 61 ราคา่ 16,999
เดินทาง 20-22 , 21-23, 26-28 ต.ค 61 ราคา 17,999 
 
Post Dateอัพเดทวันที่19 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!! By Air Asia (FD)

 - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

- ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ

-ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว

-ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋- รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

เดินทาง  18-20  พ.ค.61 ราคา 11,999-13,999

เดินทาง  22-24 มิ.ย.61  ราคา 11,999-13,999

เดินทาง  13-15 ก.ค.61 ราคา 11,999-13,999

เดินทาง  28-30 ก.ค.61 ราคา 11,999-13,999

เดินทาง  3-5 ส.ค 61 ราคา 11,999-13,999

เดินทาง  11-13 ส.ค.ราคา 13,999-15,999

เดินทาง  24-26 ส.ค. ราคา 11,999-13,999

เดินทาง  7-9,28-30 ก.ย. ราคา 11,999-13,999

เดินทาง  5-7 ต.ค 61 ราคา 11,999-13,999

เดินทาง 12-14 ต.ค 61 ราตา 12,999-14,999

เดินทาง 13-15 ต.ค 61 ราคา 13,999- 15,999

เดินทาง 19-21 ต.ค 61 ราคา 11,999-13,999

เดินทาง 20-22 ต.ค 61 ราคา 13,999-15,999

เดินทาง 26-28 ต.ค 61 ราคา 11,999-13,999

เดินทาง 2-4 พ.ย 61 ราคา 11,999-13,999

Post Dateอัพเดทวันที่19 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ49 HOKKAIDO FURANO ASAHIKAWA ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ หอมชื่นจายยย (XJ) 6 วัน 4 คืน

ฮอกไกโด - เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ - เทศกาลดอกไม้ ฤดูแห่ง ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ

เดินทาง   22 - 27 มิ.ย. ราคา 33,888
เดินทาง   25 - 30 มิ.ย. ราคา 32,888
เดินทาง   29 มิ.ย. - 04 ก.ค. ราคา 36,888
เดินทาง   2 - 7 , 6-11 , 9-14 , 13-18 , 16-21 , 20-25 , 23-28 ก.ค. ราคา 36,888
เดินทาง   30 ก.ค. - 4 ส.ค. ราคา 38,888
เดินทาง   3 - 8 ส.ค. ราคา 35,888
เดินทาง   6 - 11 ส.ค. ราคา 37,888
เดินทาง   10 - 15 ส.ค. ราคา 38,888
เดินทาง   13 - 18 ส.ค. ราคา 36,888
เดินทาง   17 - 22 , 20-25 , 24-29 ส.ค. ราคา 34,888
เดินทาง   27 ส.ค. - 1 ก.ค. ราคา 30,888
เดินทาง   31 ส.ค. - 5 ก.ย. ราคา 34,888
Post Dateอัพเดทวันที่11 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ฮ่องกง (HKG04) ฮ่องกง มาเก๊า จูไฮ่ 3 วัน 4 คืน ( HKG)

ฮ่องกง มาเก๊า จูไฮ่ เซินเจิ้น  4 วัน 4เมือง

วัดแชกงมิว เจ้าแม่กวนอิม  

3 วัน 4 คิน 

เดินทาง 21 - 24  มิ.ย. ราคา 14,900

เดินทาง 5 - 8, 17 - 20 พ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 30  มิ.ย. -  3 ก.ค., 14 - 17 ก.ค.,  21 ก.ค. - 24 ก.ค.  ราคา 14,900

 เดินทาง  28 - 31 ก.ค. ราคา 15,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่11 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ83 Chill & Save โตเกียว ฟูจิ 4 วัน 3คืน

ภูเขาไฟฟู- จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น - เยือนมหานครโตเกียว Tokyo - วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)

เดินทาง   01-04 , 07-10 , 08-11 มิ.ย. ราคา 19,888
เดินทาง   14-17 มิ.ย. ราคา 21,888
เดินทาง   21-24 มิ.ย. ราคา 22,333
เดินทา   28 มิ.ย. - 01 ก.ค. , 05-08 , 12-15 , 19-22 ก.ค.  ราคา22,888
เดินทาง  27-30 ก.ค. ราคา 22,888
เดินทาง 16-19 , 23-26 ส.ค. ราคา 22,888
เดินทาง 30 ส.ค. - 02 ก.ย. ราคา 22,888
เดินทาง 06-09 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ย. ราคา 22,888
เดินทาง 05-08 ก.ย. ราคา 25,888
เดินทาง 06-09 ก.ย. ราคา 24,888
เดินทาง 13-16 ต.ค. ราคา 26,888
เดินทาง 16-19 ต.ค. ราคา 24,888
เดินทาง 19-22 ต.ค. ราคา 26,888
เดินทาง  20-23 ต.ค. ราคา 27,888
เดินทาง  24-27 ต.ค. ราคา 25,888
Post Dateอัพเดทวันที่11 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์เกาหลี (KLJ14) ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน เที่ยวครบ สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน (XLJ)

เกาะนามิ โซรัคซาน เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล  พระราชวังเคียงบก ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก  คลองชองเกซอน TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUM

เดินทาง   26-30 เม.ย. , ราคา 16,988
เดินทาง   2-6 , 10-14 , 18-22 , พ.ค. ราคา 16,988
เดินทาง   25-29 ,พ.ค. ราคา 15,988
Post Dateอัพเดทวันที่11 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์เกาหลี KXJ12 ซุปเปอร์ X เที่ยวครบ จัดเต็ม 6วัน 3คืน (XJ)

 เกาะนามิ ซูวอน ป้อมฮวาซอง หมู่บ้าน ENGLISH VILLAGE เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล พระราชวังเคียงบก ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์

เดินทาง 4 - 9, 11 - 16, พ.ค. ราคา 15,888

เดินทาง 11 - 16 พ.ค. ราคา 14,888

เดินทาง 23 - 28 พ.ค. ราคา 16,888

เดินทาง 25 - 30 พ.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 1 -  6, 8 - 13, ก.ค.  ราคา 15,888

เดินทาง 15 - 20 ก.ค. ราคา 12,888   

เดินทาง 22 - 27 ก.ค. ราคา 13,888

เดินทาง 29 ก.ค. - 4 มิ.ย. ราคา 14,888

เดินทาง 6 - 11, 3 - 18, 20 --25  มิ.ย. ราคา 14,888

เดินทาง 25 - 30  มิ.ย. ราคา 18,888

เดินทาง 1 - 6  ส.ค. ราคา 15,888

เดินทาง 8 - 13, 10 - 15 ส.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 22 -27 ส.ค. ราคา 14,888

เดินทาง 29 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา13,888

เดินทาง 5 - 10 ก.ย. ราคา 15,888

เดินทาง 12-17 ก.ย. ราคา 14,888

เดินทาง 19 - 24 ก.ย. ราคา 15,888

เดินทาง 28 ก.ย. - 3 ต.ค. ราคา 17,888 

Post Dateอัพเดทวันที่08 เมษายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน (EY97)

 ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี

ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) เมืองใหญ่ลำดับที่ 4 ของออสเตรีย ชมบ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Sound Of Music อินส์บรุค (Innsbruck) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof) มิวนิค (Munich) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย  ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ เมืองชวังเกา (Schwangau) เมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์ เมืองการ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) เมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS

เดินทาง 20มิ.ย.-02ก.ค. ราคา 59,999
 
เดินทาง 05-12 , 19-26  ราคา 59,999
 
เดินทาง 12-19 ก.ย. ราคา 59,999
 
เดินทาง 26ก.ย.-03ต.ค. ราคา 59,999
 
เดินทาง 10-17ต.ค. ราคา 59,999
 
เดินทาง 07-14 พ.ย. ราคา 59,999
 
เดินทาง 21-28 พ.ย. ราคา 59,999
 
เดินทาง 27ธ.ค.-03ม.ค. ราคา 72,900
Post Dateอัพเดทวันที่06 เมษายน 2561