บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel


ถูก
ทัวร์พม่า MMR021 พักหรู 4 ดาว PG 3วัน

ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี 

เดินทาง  22-24 , 28-30 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  29-31 , 30 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ม.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง   1-3 , 8-10 , 15-17 , 22-24 ก.พ.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 ธันวาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์พม่า MMR02 สักการะ3มหาบูชาสถาน SL 4 วัน

พระนอนตาหวาน ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินแขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี ตลาดสก๊อต เทพทันใจ เจดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

เดินทาง 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย. - 2 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  13-16 , 20-23 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 28-31 ธ.ค. ราคา 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์พม่า MMR014 DD 2 วัน

ย่างกุ้ง เจดีย์ไจ้เข้า เทพทันใจไจ้เข้า สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจย์ดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร เจดีย์ไจ้กะสาน เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตชอนินเนือง ตลาดสก๊อต 

เดินทาง  8-9 , 15-16 , 22-23 , 29-30  ม.ค.  6,900

เดินทาง  6-7 ก พ,  ราคา  7,200 / 12-13 ก.พ. ราคา 6,900 / 19-20 ก.พ. ราคา  7,900 

เดินทาง  20-21 , 26-27 ก.พ.ราคา 6,900

เดินทาง  5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27 มี.ค.  ราคา  6,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 ธันวาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์พม่า MMR004 5 ดาว DD 3 วัน

ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 , 31 ส.ค -2 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง 1-3 , 8-10 , 10-17 , 21-23 ,  22-24 , 29 ก.ย. -1 ต.ค ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์พม่า MMR002 SL 4 วัน

พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก้อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-กรุงเทพ

เดินทาง 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 7-10 , 28-31 ธ.ค. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์พม่า MMR001 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD 3 วัน

ตลาดสก๊อต เจดีย์ไจ๊เข้า เทพทันใจ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน

เดินทาง 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. , 15-17 , 21-23 , 22-24 ธ.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 1-3 , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 28-30 ธ.ค. ราคา 12,900 , 29-31 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 ม.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25  ก.พ. ราคา 10,900

เดินทาง 1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 มี.ค. ราคา 10,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
BT-VN082-FD บาน่าฮิลล์ (FD) 4 วัน

เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคลิงห์ ตลาด DONG BA ล่องเรือแม่น้ำหอม หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระดังฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยน บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าอิลล์ วัดอินห์อึ๋ง สะพานมังกร

เดินทาง   4-7 ม.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง   6-9 , 9-12 , 27-30 ม.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง   16-19 ม.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง   18-21 , 19-22 , 20-23 , 24-27 , 27 ก.พ. - 2 มี.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง   1-4 , 7-11 , 15-18 , 22-25 มี.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง   2-5 มี.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 มี.ค.  ราคา  12,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 พฤศจิกายน 2561 
   

ถูก
BTVN081-PG มหัศจรรย์บานาฮิลล์ (PG) 4 วัน

พระราชวังหลวง ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมือง บาน่าฮิลล์ วัดลินอึ๋ง เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน ;วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู สะพานมังกร

เดินทาง  10-13 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง   18-21 ธ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง   23-26 ก.พ. , 28 ก.พ. - 3 มี.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง   1-4 , 2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 , 28-31 , 30 มี.ค. - 2 เม.ย.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 พฤศจิกายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ84 TOKYO PLUS (XJ) 5 วัน

โตเกียว วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ โอชิโนะฮักไก พิธีชงชา ช้อปปิ้งชินจูกุ ทะเลสาบซูเซนจิ น้ำตกเคกอน ศาลเจ้าโทโชกุ

เดินทาง 2-5 , 6-10 , 8-12 , 13-17 พ.ย. ราคา 25,900

เดินทาง 7-11 , 14-18 , 15-19 , 20-24 , 22-26 , 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 21-25 , 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 27,900

เดินทาง 4-8 , 16-20 , 20-24 ธ.ค. ราคา 28,900

เดินทาง 6-10 , 11-15 , 12-16 ธ.ค. ราคา 29,900

Post Dateอัพเดทวันที่11 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
FULL OPTION (SQ) 4 วัน

*พักเซนโตซ่า 1 คืน / ในตัวเมือง 2 คืน* มารีน่าเบย์แซนด์ ล่องเรือบั๊มโบ๊ท ยูนิเวอร์แซล ชมโชว์ WING OF TIME ชมเมือง สิงคโปร์ไฟเออร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด วัดพระเขี้ยวแก้ว ไชน่าทาวน์

เดินทาง  3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 , 31 ม.ค. - 3 ก.พ.  ราคา 29,999

เดินทาง   21-24 ก.พ. , 28 ก.พ. - 3 มี.ค. ราคา 29,999

เดินทาง   7-10 , 14-17 , 21-24 , 28-30 มี.ค.  ราคา  29,999

เดินทาง   5-8 , 10-13 , 11-14 , 18-21 , 25-28 เม.ย.  ราคา  29,999

เดินทาง   12-15 , 13-16 เม.ย.  ราคา  30,999

Post Dateอัพเดทวันที่21 พฤศจิกายน 2561 
   

ถูก
FULLY BOOKED (SQ) 3 วัน

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง สิงคโปรไฟเออร์ GARDEN BY THE BAY มารีน่าเบย์แซนด์ เมอไลอ้อน ยูนิเวอร์แซล อะควอเลี่ยม ล่องเรือบั๊มโบ๊ท ดิวตี้ฟรี วัดพระเขี้ยวแก้ว ไชน่าทาวน์

เดินทาง  30 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 22,999

เดินทาง  8-10 ธ.ค. ราคา 22,999

Post Dateอัพเดทวันที่21 พฤศจิกายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์อังกฤษ MH93 6 วัน

เสาสโตนเฮ้นจ์ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน พระราชวังบังกิ้งแฮม ช้อปปิ้งอ๊อกฟอร์ด

เดินทาง 27 ก.ค. - 1 ส.ค. ราคา 39,333

เดินทาง 11-16 ส.ค. ราคา 39,333

เดินทาง 13-18 ต.ค. ราคา 39,333

เดินทาง 1-6ธ.ค. ราคา 39,333

เดินทาง 8-13 ธ.ค. ราคา 41,333

เดินทาง 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. ราคา 45,333

Post Dateอัพเดทวันที่21 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์อังกฤษ MH91 6 วัน

สโตนเฮ้นจ์ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน พระราชวังบังกิ้งเเฮม ช้อปปิ้งอ๊อกซ์ฟอร์ด บิซส์เตอร์เอ้าท์เลจวิลเลจ

เดินทาง 27 ก.ค. - 1 ส.ค. ราคา 45,900

เดินทาง 11-16 ส.ค. ราคา 43,900

เดินทาง 13-18 ต.ค. ราคา 39,900

เดินทาง 23-28 ต.ค. ราคา 39,900

เดินทาง 1-6 ธ.ค. ราคา 41,900

เดินทาง 8-13 ธ.ค. ราคา 43,900

เดินทาง 29 ธ.ค. -  3 ม.ค. ราคา 49,900

Post Dateอัพเดทวันที่21 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์อังกฤษ EY96 6 วัน

หอนาฬิกา วิหารเวสต์มินสเตอร์  แอบบีย์ สะพานทาวเวอร์บริดจ สโตนเฮนจ์ เอ้าท์เลจวิลเลจ

เดินทาง 9-14 ส.ค. ราคา 44,900

เดินทาง 19-24 ก.ย. ราคา 42,900

เดินทาง 10-15 ต.ค. ราคา 42,900 , 18-23 ต.ค. ราคา 44,900

เดินทาง  5-10 ธ.ค. ราคา 44,900

เดินทาง 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 55,900

Post Dateอัพเดทวันที่21 มิถุนายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ไต้หวัน TPE09-SL 4 วัน

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าลอยฟ้า วัดเหวินหวู่ ไต้หวันฟงเจี่่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ไทเป101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง  1-4 พ.ย. ราคา 13,900

เดินทาง 17-20 ม.ค. ราคา 13,900

โทร.085-3272887 , LINE ID : meerjexplorer

Post Dateอัพเดทวันที่29 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ไต้หวัน ตู้หูวว์ EVA AIR 4 วัน (ST03)

วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดจงไถซานซื่อ ตลาดฝงเจี่ย เขื่อนสือเหมิน เหย่หลิ่ว ไทเป101 เจียงไคเชค

เดินทาง 12-15 ธ.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 21-24 ธ.ค. ราคา 22,900

โทร.085-3272887 LINE ID: meerjexplorer

Post Dateอัพเดทวันที่12 ตุลาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ไต้หวัน ฝุด ฝุด EVA AIR 4 วัน ( ST09)

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เหย่หลิ่ว เจียงไคเชค ซีเหมินติง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป101

เดินทาง 8-11 ธ.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 15-18 ธ.ค. ราคา 20,900

โทร.085-3272887 , LINE ID: meerjexplorer

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤศจิกายน 2561 
   

ถูก
ทัวร์ไต้หวัน อารีซัน กรุ้งกริ้ง CHINA AIR 4 วัน (ST5.5)

อุทยานอารีซัน ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดจงไถซานซื่อ วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์เจียงไคเชค ไทเป101

เดินทาง 7-10 , 22-25 ธ.ค. ราคา 25,500

เดินทาง 16-19 ก.พ. ราคา 25,500

เดินทาง 21-24 , 28-31 มี.ค. ราคา 25,500

โทร.085-3272887 ID LINE: meerjexplorer

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤศจิกายน 2561 
   

ถูก
XJ99 OSAKA JAPAN ALPS (XJ) 6 วัน

ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ ถนนนาคามาชิ ปราสาทมัตสึโมโต้ สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ สวนเค็นโรคุเอ็น ศาลเจ้าเฮอัน วัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ปราสาทโอซาก้า เอ็กซ์โปซิตี้  วัดโทไดจิ พระพุทธรูปไดบุทสึ

เดินทาง  17-22 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 22-27 , 23-28 , 24-29 , 25-30 เม.ย. ราคา 33,888

เดินทาง 26 , 27 , 28 เม.ย. ราคา 35,888

เดินทาง  6-11 , 7-12 , 8-13 , 9-14 , 10-15 พ.ค. ราคา 32,888

Post Dateอัพเดทวันที่28 พฤศจิกายน 2561 
   

ถูก
XJ93 OSAKA TAKAYAMA KYOTO (XJ) 6 วัน

หมู่บ้านนินจาอิงะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ ชุดกิโมโน ศาลเจ้าเฮอัน วัดคินคะคุจิ สวนป่าไผ่ ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ปราสาทโอซาก้า

เดินทาง 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23 มี.ค.  ราคา  28,888

เดินทาง  24 , 25 , 26 , 27 , 28  มี.ค.  ราคา  29,888

เดินทาง   29 , 30 , 31 มี.ค.  ราคา  30,888

เดินทาง  1-6 , 2-7 , 4-9 , 5-10 , 6-11 , 7-12 , 8-13 เม.ย.  ราคา  30,888

เดินทาง  3-8 เม.ย.  ราคา  32,888

เดินทาง  16-21 เม.ย.  ราคา  29,888

Post Dateอัพเดทวันที่27 พฤศจิกายน 2561