บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ พร้อมโปรแกรมทัวร์ยอดฮิต


ทัวร์ฮ่องกงถูก
HK016 ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง (CX) 3 วัน

พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง 360 องศา ช้อปปิ้งซิตี้เกท รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน

เดินทาง  1-3 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง  7-9 , 8-10 ธ.ค. ราคา 18,900

เดินทาง  14-16 , 15-17 ธ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  22-24 ธ.ค. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
HK006 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ (CX) 3 วัน

รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค วัดแชกง ช้อปปิ้งนาธาน ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่ลันเตา ช้อปปิ้งซิตี้เกท

เดินทาง  1-3 ธ.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 7-9 , 8-10 ธ.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 14-16 , 15-17 , 22-24 ธ.ค.  ราคา  18,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง (HX) 3 วัน ZHKG04

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา ซิตี้เกทเอ้าท์เลท วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซีน วิคตอเรีย หาดรีพลัสเบย์ ซิโฟนี่ออฟไลค์ นาธาน

เดินทาง  8-10 , 9-11 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ธ.ค. ราคา 18,999 - 21,999

เดินทาง 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 23,999

**2018++++++++++++++++++++++++++++++2018**

เดินทาง 11-13 , 18-20 , 25-27 ม.ค. ราคา  15,999

เดินทาง 15-17 , 16-18 , 17-19 , 22-24 , 23-25 , 28 ก.พ. - 2 มี.ค. ราคา 15,999

เดินทาง 8-10 , 15-17 , 22-24 , 23-25 , 29-31 , 30 มี.ค. - 1 เม.ย. ราคา 15,999-16,999

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ (CX) 3 วัน ZHKG08

เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน ซิตี้เกทเอ้าเล็ท ซิมโฟนี่ออฟไลค์ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม วิคทรอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

เดินทาง 22-24 , 23-25 ธ.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 29-31 , 30 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา 26,900

เดินทาง 11-13 , 12-14 ม.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 ม.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 15-17 , 16-18 , 17-19 , 22-24 , 23-25 ก.พ. ราคา 18,900

เดินทาง 3-5 , 10-12 มี.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 9-11 , 15-17 , 17-19 , 24-26 , 31 มี.ค. - 2 เม.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-31 , 30 มี.ค. - 1 เม.ย. ราคา 19,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ พีคแทรม(EK) 3 วัน ZHKG11

ซิมโฟนี่ออฟไลค์ เกาะลันเตา วัดโป่หลิน ซิตี้เกทเอ้าท์เลต ดิสนีย์แลนด์ นั่งพีคแทรม วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

เดินทาง   27-29 ธ.ค.  ราคา 19,999

เดินทาง  28-30 ธ.ค. ราคา 20,999

เดินทาง  30 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 25,999

เดินทาง  5-7 , 11-13 , 12-14 ม.ค.  ราคา  16,999

เดินทาง  18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 ม.ค.  ราคา  17,999

เดินทาง  7-9 , 14-16 , 21-23 , 24-26 , 28 ก.พ. - 2 มี.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  9-11 , 15-17 , 16-18 , 17-19 , 22-24 , 23-25 ก.พ. ราคา 17,999

Post Dateอัพเดทวันที่01 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
HKG003CX ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ฮ่องกง ดิสนีย์ (CX) 3 วัน

วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน รีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม สวนสนุกดิสนี่ย์แลนด์

เดินทาง    5-7 , 11-13 , 19-21 , 26-28 ม.ค. ราคา 16,900

เดินทาง   23-25 ก.พ. ราคา 16,900

เดินทาง   9-11 , 16-18 , 23-25 มี.ค. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
HKG008CX ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน (CX) 3 วัน

พระใหญ่วัดโป่หลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้แสคว์ เวเนเชี่ยน รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว โรงงสนจิวเวอรี่ จิมซาจุ่ย 

เดินทาง  5-7 ม.ค. ราคา 17,900

เดินทาง  23-25 มี.ค. ราคา 17,900

เดินทาง  30 มี.ค. - 1 เม.ย. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
HKG002CX ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง (CX) 3วัน

วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน รีพลัสเบย์ จิมซาจุ่ย พระใหญ่วัดโป๋หลิน นองปิง

เดินทาง    5-7 , 11-13 , 19-21 , 26-28 ม.ค. ราคา 14,900

เดินทาง   23-25 ก.พ. ราคา 14,900

เดินทาง   9-11 , 16-18 ,  23-25 มี.ค. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
HKG002RJ ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ฮ่องกงนองปิง (RJ) 3 วัน

วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย พระใหญ่วัดโป่หลิน ช้อปปิ้งซิต้เกท

เดินทาง 3-5 , 10-12 , 24-26 ม.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 7-9 ก.พ. ราคา 14,900

เดินทาง  14-16 , 21-23 , 28 ก.พ. - 2 มี.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 7-9 , 14-16 มี.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  21-23 , 28-30 มี.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  4-6 เม.ย. ราคา 15,900

เดินทาง  18-20 เม.ย. ราคา 13,900

เดินทาง  25-27 เม.ย. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
HKTG05CX ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5 วัด (CX) 3 วัน

วัดแชกง เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์ วัดหมั่นโหมว พระใหญ่เกาะลันเตา วัดหวังต้าเซียน ตลาดมงก๊ก จิมซาจุ่ย

เดินทาง 9-11 ธ.ค. ราคา 14,888

เดินทาง 16-18 , 21-23 , 22-24 ธ.ค. ราคา 13,888

เดินทาง 5-7 , 12-14 , 19-21 , 26-28 ม.ค. ราคา 13,888

เดินทาง 16-18 ก.พ. ราคา 15,888

เดินทาง 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 มี.ค. - 1 เม.ย. ราคา 13,888

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
HKG01CX ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง (CX) 3 วัน

พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น วัดแชกงหมิว

เดินทาง 28-30 , 29-31 , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 18,900

เดินทาง  12-14 , 26-28 ม.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 9-11 ก.พ. 62  ราคา 14,900

เดินทาง 9-11 , 23-25 มี.ค. 62 ราคา 12,900

เดินทาง 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระใหญ่ 3 วัน

ไหว้พระใหญ่ นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกท วัดกวนอู เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดฮอยชามหล่งโหม่ว วัดเจ้าพ่อแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน วัดเจ้าพ่อหวังต้าเซียน สัดจี๋หลิน วัดเจ้าแม่ทับทิม ช้อปปิ้งโอเชี่ยนเทอร์มินอล

เดินทาง  16-18 ธ.ค. ราคา 12,999

เดินทาง   2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 ม.ค. - 1 ก.พ. ราคา 12,999

เดินทาง   13-15 , 20-22 ก.พ. ราคา 12,999

เดินทาง  6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 มี.ค. ราคา 13,999

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน

ไหว้พระใหญ่ นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งนาธาน ิคตอเรียพ้อยท์ หาดรีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งหล่อหวู่ วัดกวนอู อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง

เดินทาง  5-7 , 19-21 ธ.ค. ราคา 9,999

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 ม.ค. - 1 ก.พ. ราคา 10,499

เดินทาง  13-15 , 20-22 ก.พ. ราคา 10,499

เดินทาง  6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 มี.ค. ราคา 10,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3 วัน

ไหว้พระใหญ่ นั่งกระเช้านองปิง วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์ Mineral museum สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งนาธาน ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

เดินทาง   12-14 ธ.ค. ราคา 8,999

เดินทาง   2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 ม.ค. - 1 ก.พ. ราคา 8,999

เดินทาง   13-15 , 20-22 ก.พ.  ราคา 8,999

เดินทาง  6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 มี.ค.  ราคา  9,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน

ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ วัดฮอยชาม หล่งโหม่ว ร้านจิวเวอรี่ เจ้าพ่อแชกงหมิว เจ้าพ่อหวังต้าเซียน วัดจี้หลิน เจ้าแม่ทับทิม ร้านหยก

เดินทาง  15-17 ธ.ค. ราคา 14,500

เดินทาง  5-7 , 12-14 , 19-21 , 26-28 ม.ค. ราคา 14,499

เดินทาง  16-18 , 23-25 ก.พ. ราคา 14,499

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 มี.ค. - 1 เม.ย. ราคา 14,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
HKG003RJ ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ (RJ) 3 วัน

Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย  A Symphony of Lights  สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง สวนสนุกดิสนีย์แลนด

เดินทาง  3-5 , 10-12 , 24-26 ม.ค. ราคา 15,900

เดินทาง  7-9 ก.พ. ราคา 16,900

เดินทาง  14-16 , 21-23 , 28 ก.พ. - 2 มี.ค. ราคา 15,900

เดินทาง  7-9 , 14-16 มี.ค. ราคา 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง (EK) 3 วัน / EK1

ซิมโฟนี่ออฟไลค์ เลดี้มาร์เก็ต เทมเปิ้ลสตรีท กระเช้านองปิง พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท นั่งรถรางพีคแทรม วิคทรอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน พักใจกลางแหล่งช้อปปิ้งนาธาน  

เดินทาง 1-3 , 9-11 , 14-16 ธ.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 8-10 ธ.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 28-30 , 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 25,900

เดินทาง 4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 , 26-28 ม.ค. ราคา 19,900

เดินทาง  8-10 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 ก.พ. ราคา 19,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (EK) 3 วัน / EK2

ซิมโฟนี่ออฟไลค์ เลดี้มาร์เก็ต เทมเปิ้ลสตรีท ดีสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน พักใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง

เดินทาง 1-3 , 9-11 , 14-16 ธ.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 8-10 ธ.ค. ราคา 22,900

เดินทาง 21-23 , 23-25 , 26-28 ธ.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 28-30 , 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 27,900

เดินทาง 4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 , 26-28 ม.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 8-10 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 ก.พ. ราคา 21,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง (EK) 4 วัน / EK4

ซิมโฟนี่ออฟไลค์ เลดี้มาร์เก็ต เทมเปิ้ลสตรีท นั่งรถรางพีคเทรม วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว กระเช้านองปิง พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกทเอ้าเล็ท เจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นพอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชียน ช้อปปิ้งนาธาน / ฮ่องกงพักใจกลางแหล่งช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

เดินทาง 2-5 , 6-9 , 9-12 , 15-18 ธ.ค. ราคา 23,900

เดินทาง 22-25 , 24-27 , 25-28 , 27-30 ธ.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 5-8 , 12-15 , 19-22 , 26-29 ม.ค. ราคา 23,900

เดินทาง 9-12 , 16-19 , 23-26 ก.พ. ราคา 23,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2561