บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์จีน

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ (TG) 4 วัน

ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่  #ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่127 ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง  ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว  ช้อปปิ้งอี้เต๋อลู่

เดินทาง   14-17 , 15-18 , 16-19 , 24-27  เม.ย.  ราคา  27,900

เดินทาง   2-5  พ.ค.  ราคา  27,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 มกราคม 2563 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน ปักกิ่ง (TG) 5 วัน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม หอสักการะฟ้าเทียนถาน โชว์กายกรรมปักกิ่ง ตำหนักเฉินกวงเตี้ยน นั่งสามล้อหูถง  ตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน  สนามกีฬารังนก ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน

เดินทาง   8-12  ม.ค.  ราคา  28,900

เดินทาง  19-23  ก.พ.  ราคา  28,900

เดินทาง   4-8 , 18-22 , 25-29  มี.ค.  ราคา  28,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 มกราคม 2563 
   

ทัวร์จีนถูก
จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ZCKG10

เยือนอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ และระเบียงแก้วอู่หลง สัมผัสธรรมชาติระดับ 5A อุทยานเขานางฟ้า ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เที่ยวชมตลาดหงหยาต้ง และถนนคนเดินเจียฟางเป่ย

เดินทาง  4-7  เม.ย.  ราคา  17,999

เดินทาง  11-14  , 12-15  เม.ย.  ราคา  21,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  24-27  เม.ย.  ราคา  16,999

เดินทาง  1-4 ,  พ.ค.  ราคา  17,999

เดินทาง  3-6  พ.ค.  ราคา  16,999

เดินทาง  8-11 พ.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง  3-6  ก.ค.  ราคา  15,999

เดินทาง  18-21  ก.ย.  ราคา  14,999

Post Dateอัพเดทวันที่23 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน ZCKG12
อุทยานเขานางฟ้า  จุดชมวิวระเบียงแก้ว  อุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์  หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  หงหยาต้ง  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง  ศาลาประชาคม
เดินทาง  12-15 , 26-29  มี.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  2-5  เม.ย.  ราคา  15,999
เดินทาง  9-12  เม.ย.  ราคา  17,999
เดินทาง  10-13  เม.ย.  ราคา  19,999 (สงกรานต์)
เดินทาง  11-14 เม.ย.  ราคา  21,999 (สงกรานต์)
เดินทาง  30 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  1-4 , 2-5  พ.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  14-17 , 21-24  พ.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  28-31  พ.ค.  ราคา  13,999
เดินทาง  4-7  มิ.ย.  ราคา  14,999
เดินทาง  11-14 , 18-21  มิ.ย.  ราคา  13,999
เดินทาง  25-28  มิ.ย.  ราคา  12,999
 
Post Dateอัพเดทวันที่23 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน ZLJG02
ภูเขาหิมะมังกรหยก  เมืองจงเตี้ยน  วัดซงจ้านหลิน  วัดลามะ  พระราชวังโปตาลา  โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
เดินทาง  2-5 , 16-19  ก.พ.  ราคา  12,999
เดินทาง  9-12 ก.พ.  ราคา  13,999
เดินทาง  1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 มี.ค. - 1 เม.ย.  ราคา  13,999
เดินทาง  5-8  เม.ย.  ราคา  13,999
เดินทาง  12-15 เม.ย.  ราคา  16,999 (สงกรานต์)
เดินทาง  19-22 , 26-29 เม.ย.  ราคา  13,999
เดินทาง  3-6  พ.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  10-13 , 17-20 , 24-27 พ.ค.  ราคา  13,999
เดินทาง  31 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  14,999
เดินทาง  7-10 , 14-17 , 21-24  มิ.ย.  ราคา  12,999
เดินทาง  28 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  11,999
เดินทาง  5-8  ก.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  12-15 , 19-22  ก.ค.  ราคา  12,999
เดินทาง  26-29  ก.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  2-5 , 16-19 , 23-26 , 30 ส.ค. - 2 ก.ย.  ราคา  12,999
เดินทาง  9-12  ส.ค.  ราคา  13,999
เดินทาง  6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ย.  ราคา  12,999
 
Post Dateอัพเดทวันที่23 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังหยก 5 วัน ZLJG01
ภูเขาหิมะมังกรหยก  เมืองโบราณต้าหลี่  เจดีย์สามองค์  เมืองจงเตี้ยน  ช่องแคบเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน  สระมังกรดำ  อุทยานน้ำหยก
เดินทาง  5-9 ก.พ.  ราคา  16,999
เดินทาง  19-23 , 26 ก.พ. - 1 มี.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  4-8  มี.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  18-22 , 25-29  มี.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  1-5 , 22-26  เม.ย.  ราคา  15,999
เดินทาง  8-12 , 15-19  เม.ย.  ราคา  17,999
เดินทาง  29 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  6-10  พ.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  13-17 , 20-24 , 27-31 พ.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  3-7  มิ.ย.  ราคา  16,999
เดินทาง  10-14 , 17-21  มิ.ย.  ราคา  15,999
เดินทาง  24-28  มิ.ย.  ราคา  13,999
เดินทาง  1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 , 29 ก.ค. - 2 ส.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  5-9 , 19-23 , 26-30  ส.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  12-16  ส.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27 , 30 ก.ย. - 4 ต.ค.  ราคา  15,999
 
Post Dateอัพเดทวันที่23 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน 5 วัน ZCTU06

พิชิตยอดขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ "จิงติ่ง" รวมค่ากระเช้าขึ้นยอดเขา สักการะพระโพธิสัตว์ผู่เสียน 10 พักตร ล่องเรือชมมรดกโลกพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา "หลวงพ่อโตเล่อซาน" ช้อปปิ้งชิคๆถนนไทกู๋หลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่

เดินทาง  6-10 , 7-11  ก.พ.  ราคา  15,999

เดินทาง  13-17 , 14-18 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 25-29 , 26 ก.พ. - 1 มี.ค. , 27 ก.พ. - 2 มี.ค. , 28 ก.พ. - 3 มี.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง  3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 31 มี.ค. - 4 เม.ย.  ราคา  13,999

เดินทาง  1-5  เม.ย.  ราคา  13,999

เดินทาง  2-6 , 3-7  เม.ย.  ราคา  14,999

เดินทาง  7-11 , 8-12  เม.ย.  ราคา  15,999

เดินทาง  9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17  เม.ย.  ราคา  16,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  14-18 , 15-19  เม.ย.  ราคา  15,999

เดินทาง  16-20 , 17-21 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28  เม.ย.  ราคา  13,999

เดินทาง  28 เม.ย. - 2 พ.ค. , 29 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  15,999

Post Dateอัพเดทวันที่23 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ZCTU05
จิ่วจ้ายโกว  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบมังกรคู่  วัดเหวินซู  ถนนคนเดินชุนซีลู่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เดินทาง  7-12 , 8-13 , 9-14  ม.ค.  ราคา  13,999
เดินทาง  10-15 ม.ค.  ราคา  12,999
เดินทาง  6-11 ก.พ.  ราคา  16,999
เดินทาง  7-12  ก.พ.  ราคา  15,999
เดินทาง  13-18 , 14-19 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 25 ก.พ. - 1 มี.ค. , 26 ก.พ. - 2 มี.ค.   ราคา  14,999
เดินทาง  27 ก.พ. - 3 มี.ค. , 28 ก.พ. - 4 มี.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  3-8 , 4-9 , 5-10 , 6-11 มี.ค.  ราคา  13,999
เดินทาง  10-15 , 11-16 , 2-17 , 13-18 , 17-22 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 24-29 , 25-30 , 26-31 , 27 มี.ค. - 1 เม.ย. , 31 มี.ค. - 5 เม.ย.   ราคา  14,999
เดินทาง  1-6 , 2-7 , 3-8  เม.ย.  ราคา  15,999
Post Dateอัพเดทวันที่26 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
จีน คุนหมิง กุ้ยโจว ZKMG12
ซากุระกุ้ยโจว  เมืองซิงอี้  ภูเขาหมื่นยอด  ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด  เมืองอันชุ่น

เดินทาง  7-10  มี.ค.  ราคา  10,999

เดินทาง  11-14 , 18-21 , 25-28   มี.ค.  ราคา  12,999

เดินทาง  12-15 , 13-16 , 14-17 , 19-22 , 20-23 , 21-24 , 26-29 , 27-30 , 28-31  มี.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง  1-4  , 8-11  เม.ย.  ราคา  12,999

เดินทาง  2-5 เม.ย.  ราคา  13,999

เดินทาง  3-6 , 4-7  เม.ย.  ราคา  14,999

Post Dateอัพเดทวันที่26 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน ZCSX13
จางเจียเจี้ย  เฟิ่งหวง  เทียนเหมินซาน  ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง  สะพานสายรุ้ง   ถ้ำประตูสวรรค์
เดินทาง  2-6  มี.ค.  ราคา  12,999
เดินทาง  11-15  มี.ค.  ราคา  13,999
เดินทาง  19-23 , 27-31  มี.ค.  ราคา  14,999
Post Dateอัพเดทวันที่26 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง SHE01
มหากาพย์ความว้าวครั้งยิ่งใหญ่!! เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น!! ฟินเต็มอิ่มหมู่บ้านหิมะ เที่ยวไม่มีเบื่อช้อปปิ้งเพลินๆ ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue และถนนคนเดินจงเจียเที่ยวจีน  จีน  เสิ่นหยาง  ฮาร์บิ้น  เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง  ทัวร์จีนราคาถูก

เดินทาง  1-6 , 15-20 ม.ค.  ราคา  27,999

เดินทาง  5-10 , 7-12 ก.พ.  ราคา  28,999

เดินทาง   12-17 , 14-19 , 9-24 ก.พ.  ราคา  27,999

เดินทาง  21-26 ก.พ.  ราคา  25,999

Post Dateอัพเดทวันที่11 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น ฮาร์บิ้นหมู่บ้านหิมะ 6วัน XWSHE03

เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงหยาง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (21th Harbin Ice and Snow World)  ลานสกี ยาบูลี่ -หมู่บ้านหิมะ (รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ)-ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย   DREAM HOME (รวมค่าเข้า)-ฮาร์บิ้น  เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ำแข็ง-ฮาร์บิ้น-รถไฟความเร็วสูงเสิ่นหยาง-ถนนคนเดินจงเจีย

เดินทาง  27 ธ.ค.  ราคา  31,888

เดินทาง  1 ม.ค.  ราคา  29,888

เดินทาง  3 , 8 , 10 ม.ค.  ราคา  27,888

เดินทาง  5 , 7 ก.พ.  ราคา  28,888

เดินทาง  12 , 14 ก.พ.  ราคา  27,888

เดินทาง  21 ก.พ.  ราคา  26,888

Post Dateอัพเดทวันที่29 สิงหาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น ฮาร์บิ้นน้ำแข็งหิมะ 6วัน XWSHE04

พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ร้านสินค้าพื้นเมือง-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน  จี๋หลิน-ฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (21th Harbin Ice and Snow World)  ร้านศิลปะรัสเซีย-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ชมด้านนอก)-ถนนคนเดินจงหยาง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ฮาร์บิ้น-ฉางชุน วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมด้านนอก)-จัตุรัสเหวินฮั่ว-ร้านค้าภาพวาดขนนก ฉางชุน-เสิ่นหยาง

เดินทาง  25 ธ.ค.  ราคา  26,888

เดินทาง  1 ม.ค.  ราคา  26,888

เดินทาง  8 ม.ค.  ราคา  21,888

เดินทาง  5 , 7 ก.พ.  ราคา  22,888

เดินทาง  12 , 14 ก.พ.  ราคา  21,888

Post Dateอัพเดทวันที่29 สิงหาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน ปักกิ่ง SNOW 4 วัน XWTSN03

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่ง  กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ- Beijing Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก   ตาดหงเฉียว

เดินทาง  6 , 13 , 20 , 23 ธ.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  27 ธ.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  30 ธ.ค.  ราคา  17,888

เดินทาง  10 ม.ค.  ราคา  12,888

เดินทาง  17 ม.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  7 ก.พ.  ราคา  14,888

เดินทาง  14 , 21 , 28 ก.พ.  ราคา  13,888

Post Dateอัพเดทวันที่29 สิงหาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 8LLJG03

ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน  วัดลามะซงจ้านหลิง-จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณซู่เหอ-สระมังกรดำ  ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-เมืองโบราณลี่เจียง

เดินทาง  30 ก.ย.  ราคา  12,888

เดินทาง  7 ต.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  14 , 21 , 30 ต.ค.  ราคา  14,888

เดินทาง  6 , 13 , 20 , 27 พ.ย.  ราคา  14,888

เดินทาง  4 ธ.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  11 , 18 , 25 ธ.ค.  ราคา  14,888

เดินทาง  1 ม.ค.  ราคา  16,888

เดินทาง  8 , 15 , 22 , 29 ม.ค.  ราคา  14,888

เดินทาง  5 ก.พ.  ราคา  15,888

เดินทาง  12 , 19 , 26 ก.พ.  ราคา  14,888

เดินทาง  4 , 11 , 18 , 25 มี.ค.  ราคา  14,888

เดินทาง  1 , 8 , 15 , 22 , 29 เม.ย.  ราคา  14,888

Post Dateอัพเดทวันที่29 สิงหาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีนบินตรงลี่เจียง เต๋อชิง ธารน้ำแข็ง บินเช้า-กลับบ่าย 5 วัน 8LLJG04

ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-เมืองโบราณจงเตี้ยน-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-เต๋อชิง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ยอดเขาหิมะไป๋หมาง ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง-วัดเฟยไหล-หมู่บ้านหมิงหย่ง-ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง(รวมรถแบตเตอรี่)-เต๋อชิง-จงเตี้ยน  ทุ่งหญ้านาพาไห่-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณลี่เจียง ** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**

เดินทาง  30 ก.ย.  ราคา  13,888

เดินทาง  7  ต.ค.  ราคา  14,888

เดินทาง  14 , 21 , 30 ต.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  6 , 13 , 20 , 27 พ.ย.  ราคา  15,888

เดินทาง  4 ธ.ค.  ราคา  16,888

เดินทาง  11 , 18 , 25 ธ.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  1 ม.ค.  ราคา  17,888

เดินทาง  8 , 15 , 22 , 29 ม.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  12 , 19 , 26 ก.พ.  ราคา  15,888

เดินทาง  4 , 11 , 18 , 25 มี.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  1 , 8 , 15 , 22 , 29 เม.ย.  ราคา  15,888

Post Dateอัพเดทวันที่29 สิงหาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน เทียนจิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน TSN01

tianjineye  กำแพงเมืองจีน  เลสโกไชน่า  letsgochina  ทัวร์ราคาถูก  เที่ยวปักกิ่ง  พระราชวังต้องห้าม

เดินทาง   4-8 , 11-15 , 14-18 , 18-22 , 21-25  มี.ค.  ราคา  14,999

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน เทียนจิน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ล กำแพงเมืองจีน TSN04

ชมวิวแม่น้ำไหเหอ –  ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ตลาดรัสเซีย ถนนหวังู่จิ่ง

เดินทาง  4-8 , 7-11 ธ.ค.  ราคา  11,999

เดินทาง  11-15 ม.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง  15-19 , 18-22 , 12-16 , 15-19 , 19-23 , 22-26 ก.พ.  ราคา  14,999

เดินทาง  26 ก.พ. - 1 มี.ค. , 29 ก.พ. - 4 มี.ค.  ราคา  14,999

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง SHE02


เสิ่นหยาง   ฮาร์บิ้น  จี๋หลิน  เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง  ฉางชุน  ลานสกีจิงหยาน

เดินทาง  1-6  ม.ค.  ราคา  24,999

เดินทาง  3-8 , 8-13 , 10-15 , 15-20 ม.ค.  ราคา  21,999

เดินทาง  5-10 , 7-12  ก.พ.  ราคา  22,999

เดินทาง  12-17 , 14-19 , 19-24 ก.พ.  ราคา  21,999

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน CSX12
เขาอวตาร  เทียนเหมินซาน  สะพานแก้ว  ลิฟท์แก้วไป่หลง  เลสโกไชน่า  letsgochina

เดินทาง  9-13 , 10-14 , 18-22 ธ.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง  9-13  ม.ค.  ราคา  12,999

เดินทาง  17-21 , 19-23 , 26 ก.พ. - 1 มี.ค.  ราคา  13,999

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤศจิกายน 2562