บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกีถูก
SWITCH POPULAR TURKEY 9D6N BY W5

เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์  -  เมืองคอนย่า สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองคูซาดาซึ  - ร้านขนม TURKISH DELIGHT - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองชานัคคาเล่ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อิสตันบูล - เตหะราน - อิสตันบูล

 

เดินทาง 11-19 , 20-28 มิ.ย. , 26 มิ.ย.-4 ก.ค. , 29 มิ.ย.- 6 ก.ค. , 16-24 ก.ค. , 26 ก.ค.-3 ส.ค. ,  

             9-17 , 15-23 ส.ค. , 27 ส.ค.-4 ก.ย. ราคา 28,888

 

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์ตุรกีถูก
SURPRISE TURKEY 8D5N BY TK

เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT- เมืองคูซาดาซึ
- เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุฝ้าย- เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่าสวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง - คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า - กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์

เดินทาง 9-16 , 23-30 มิ.ย. ราคา 32,888

เดินทาง 7-14 ก.ค. , 26 ก.ค.-2 ส.ค. ราคา 32,888

เดินทาง 10-17 , 11-18 ส.ค. , 25 ส.ค.-1 ก.ย. ราคา 32,888

เดินทาง 8-15 , 22-29 ก.ย. , 28 ก.ย.-5 ต.ค. ราคา 32,888

เดินทาง 12-19 , 14-21 , 16-23 , 17-24 , 18-25 , 19-26 ต.ค. ราคา 33,888

Post Dateอัพเดทวันที่25 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์ตุรกีถูก
SUPER SHOCK TURKEY 9D7N BY KC

อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่

เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่าสวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง

คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า

กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์

กรุงอัสตาน่า(คาซัคสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก-Khan Shatyr Entertainment Center

เดินทาง 5-13 , 19-27 มิ.ย. ราคา 32,999

เดินทาง 3-11 , 17-25 ก.ค. , 24 ก.ค.-1 ส.ค. , 7-15 ส.ค. ราคา 33,999

เดินทาง 21-29 ส.ค. , 4-12 , 18-26 ก.ย. ราคา 32,999

Post Dateอัพเดทวันที่25 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์ตุรกีถูก
POPULAR TURKEY 9D6N BY W5

เตหะราน – อิสตันบูล  - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขน TURKISH DELIGHT เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่าสวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - สุสานอตาเติร์ก - ANKA SHOPPING MALL


เดินทาง 7-15 , 14-22 มิ.ย. , 5-13 , 10-18 , 19-27 ก.ค. , 24 ส.ค.-1 ก.ย. , 6-14 , 14-22 ก.ย. ,

             20-28 ก.ย. , 27 ก.ย.-5 ต.ค. , 5-13 , 9-17 , 11-19 , 16-24 , 19-27 ต.ค. ราคา 28,888

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์ตุรกีถูก
PERFECT TURKEY 8D5N BY TK

อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน-แกรนด์บาซ่าร์

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลบาเช่-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่

เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่าสวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง

คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์

 เดินทาง 27 ก.ค.-3 ส.ค. , 11-18 ส.ค. , 22-29 ก.ย. ราคา 36,555

Post Dateอัพเดทวันที่25 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์ตุรกีถูก
HOT HOT TURKEY 8D6N BY KC

อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองไอยวาริค-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส               ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delight - ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่าสวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง - เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า - เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์


เดินทาง 22-29 มิ.ย. , 6-13 , 17-24 , 24-31 ก.ค. , 27 ก.ค.-3 ส.ค. 7-14 , 14-21 , 10-17 ส.ค. ,

            14-21 ก.ย. , 5-12 ต.ค. ราคา 29,888

เดินทาง 19-26 ต.ค. ราคา 30,888

เดินทาง 26 ต.ค.-2 พ.ย. ราคา 29,888

เดินทาง 23-30 พ.ย. ราคา 28,999

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2561