บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel


ถูก
ทัวร์ตุรกี IST01-(TK) 8 วัน

เมืองโบราณทรอย ม้าโทรจัน  บ้านพระเเม่มารี โรงงานผลิตเสื้อหนัง ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์เมลานา สถานนีคารวาน พิพิธภัณฑ์เกอเรเม นครใต้ดินดาดัค โชว์ระบำหน้าทอง นั่งบอลลูนชอมวิว ทะเลสาบน้ำเค็ม สุสานอาตาเติร์ก

เดินทาง   28  ก.พ. - 7 มี.ค. , 14-21 มี.ค. ราคา  31,900

เดินทาง  7-14 , 21-28 , 28 มี.ค. - 4 เม.ย.  ราคา  32,900

เดินทาง  18-25 เม.ย.  ราคา  35,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ถูก
ทัวร์ตุรกี SEITCH POPULAR 9 วัน

อังการ่า สุสานอดาเดิร์ก ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอึซิซาร์ คอนย่า ปราสาทปุยฝ้าย เฮียราโพลิส พระแม่มารี คูซาดาซึ วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ ชานัคคาเล่ ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ เตหะราน

เดินทาง 3 - 11 ธ.ค. ราคา 29,555

Post Dateอัพเดทวันที่24 สิงหาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ตุรกี POPULAR TUEKEY 9 วัน

อิสตันบลู ฮิปโปโดรม พระราชวัง ทอปกาปึ เมืองชานัคคาเล่ เมืองเปอร์กามัม คูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เฮียราโพลิส ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า นครใต้ดิน เกอเรเม หุบเขาอุซิซาร์ คัปปาโดเกีย อังการ่า ทะเลสาบเกลือ สุสานอดาเดิร์ก เตหะราน

เดินทาง 6-14 , 14-22 ,  20-28 ,  27 ก.ย. -5 ต.ค. ราคา 29,555

เดินทาง 5-13 , 9-17 , 11-19 , 16-24 , 19-27 ต.ค. ราคา 29,555

เดินทาง 9-17 , 16-24 , 23 พ.ย. - 1ธ.ค. ราคา 29,555

เดินทาง 29 พ.ย. - 1ธ.ค. ราคา 29,555

เดินทาง 13-21 ,  20-28 ธ.ค. ราคา 29,555

เดินทาง 25 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 31,999

เดินทาง 27 ธ.ค. -4 ม.ค. ราคา 31,999

Post Dateอัพเดทวันที่24 สิงหาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ตุรกี SURPRISE TUEKEY 8วัน TK

อิสตันบลู ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ ชานัคคาเล่ คาชูดาซึ บ้านพระแม่มารี คอนย่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

เดินทาง 8-15 , 22-29 , 28 ก.ย. - 5 ต.ค. ราคา 32,888

เดินทาง 2-9 ,  7-14 ต.ค. ราคา 32,888

เดินทาง 10-17 , 12-19 , 14-21 , 15-22 , 16-22 , 17-24 , 18-25 , 19-26 , 21-28 ต.ค. ราคา 33,888

เดินทาง 25 ต.ค. - 1 พ.ย. ราคา 32,888

เดินทาง 8-15 พ.ย. ราคา 33,888

เดินทาง 12-19 , 17-24 , 18-25 , 21-28 พ.ย. ราคา 33,888

เดินทาง 4-11 , 8-15 ธ.ค. ราคา 33,999

เดินทาง 22-29 ,  23-30 , 24-31 ธ.ค. ราคา 36,999

เดินทาง 25 ธ.ค. - 1ม.ค. ราคา 38,999

เดินทาง 26 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 39,999

เดินทาง 27 ธ.ค. - 3 ม.ค. ราคา 39,999

เดินทาง 28 ธ.ค. -4 ม.ค. ราคา 39,999

เดินทาง 29 ธ.ค. - 5 ม.ค. ราคา 39,999

เดินทาง 30 ธ.ค. - 6 ม.ค. ราคา 39,999

Post Dateอัพเดทวันที่22 สิงหาคม 2561 
   

ถูก
ทัวร์ตุรกี HOT HOT TURKEY 8วัน KC

อัลมาตี้ อิสตันบูล ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปี เมืองไอยาวาริค โรงงานเครื่องหนัง เมืองโบราณเอฟฟิยุส บ้านพระแม่มารี วิหารเทพีอาร์เทมิส ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองฮาลาโพลิส เมทองคอนย่า สวนผีเสื้อ คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุยิยาร์ อังการ่า แกรนด์บาย่าร์

เดินทาง 14-21 ก.ย. ราคา 29,888

เดินทาง 5-12 , 9-16 ต.ค. ราคา 29,888

เดินทาง 19-26 ต.ค. ราคา 30,888

เดินทาง 26 ต.ค. - 2 พ.ย. ราคา 29,888

เดินทาง 23-30 พ.ย. ราคา 29,888

เดินทาง 4-11 ธ.ค. ราคา 33,999

เดินทาง 7-14 , 11-18 , 14-21 ธ.ค. ราคา 34,999

เดินทาง 25 ธ.ค. - 1ม.ค. ราคา 36,999

เดินทาง 28 ธ.ค. - 4 ม.ค. ราคา 38,999

Post Dateอัพเดทวันที่22 สิงหาคม 2561 
   

ถูก
TUK02-TK 8 วัน

ช้อปปิ้งสไปซ์มาร์เก็ต ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ตลาดแกรนด์บาซาร์  เมืองโบราณทรอย ม้าโทรจัน  โรงงานผลิตเสื้อหนัง พิพิธภัณฑ์เฟลน่า

เดินทาง 29 พ.ย - 6 ธ.ค.  ราคา 35,900

เดินทาง  7-14 , 13-20 ธ.ค.  ราคา  36,900

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤศจิกายน 2561