บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์รัซเซีย

ทัวร์รัซเซียถูก
ทัวร์รัซเซีย Highlight Russia 6 Day 2 Cities

 มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมพระราชวังถดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังถดูร้อนเปโตควเอเรสต์-พระราชวังเครมลิน-จัตรัสแดง


เดินทาง 9-4 , 11-16 ส.ค. 30ส.ค. - 04ก.ย. ราคา 49,900

เดินทาง 13-18 , 20-25 ก.ย. 27ก.ย.- 02ต.ค ราคา 49,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์รัซเซียถูก
ทัวร์รัซเซีย (TG91) Beautiful Russia 5 วัน 3 คืน (TG)

 เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม - เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) - ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก - ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)  

เดินทาง 30ม.ค. - 03มิ.ย. ราคา 39,900

เดินทาง  06-10มิ.ย. ราคา 39,900

Post Dateอัพเดทวันที่06 พฤษภาคม 2561