บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน TPE41
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
เดินทาง  8-12 , 15-19 , 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. , 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.  ราคา  13,878
เดินทาง  14-18 , 21-25 พ.ย.  ราคา  12,878
เดินทาง  4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 ธ.ค.  ราคา  17,878
เดินทาง  11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-29 , 26-30  ธ.ค.  ราคา  13,878
เดินทาง  27-31 ธ.ค.  ราคา  20,878
เดินทาง  28 , 29 , 30 , 31 ธ.ค.  ราคา  21,878 (ปีใหม่)
เดินทาง  8-12 , 9-13 , 10-14 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 29 ม.ค. - 2 ก.พ. , 30 ม.ค. - 3 ก.พ. , 31 ม.ค. - 4 ก.พ.   ราคา  13,878
เดินทาง  5-9 , 6-10  , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 ก.พ.  ราคา  13,878
เดินทาง  7-11 ก.พ.  ราคา  15,878
เดินทาง  27 ก.พ. - 2 มี.ค. ราคา  14,878
เดินทาง  -8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-29 , 26-30 , 27-31 มี.ค.  ราคา  13,878
เดินทาง  2-6 , 3-7 เม.ย.  ราคา  15,878
เดินทาง  8-12 เม.ย.  ราคา  13,878
เดินทาง  9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19  เม.ย. ราคา 18,878 (สงกรานต์)
เดินทาง  16-20 , 17-21 , 29 เม.ย. - 3 พ.ค. , 30 เม.ย. - 4 พ.ค.  ราคา 14,878
เดินทาง  23-27 , 24-28 เม.ย.  ราคา  13,878
เดินทาง  1-5 , 2-6 , 6-10 พ.ค.  ราคา  16,878
Up Date : 26 กันยายน 2562