บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน very good taiwan (VZ) 4 วัน VZTPE01
ล่องสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ไทเป101 ช้อปปิ้งฟงเจี่ย
 
เดินทาง  3 , 6 , 10 , 17 , 20 , 24 พ.ย. ราคา 16,888 - 17,888
เดินทาง 4 , 11 , 15 , 21 , 29 , 30 ธ.ค. ราคา 29,888
เดินทาง  5 , 19 ม.ค.  ราคา  17,888
เดินทาง  2 , 3 , 8 , 9 , 19 , 23 , 26 ก.พ. ราคา 15,888 - 16,888
เดืนทาง 2 , 5 , 9 , 11 , 16 , 18 , 22 มี.ค. ราคา 15,888 - 20,888
Up Date : 22 ตุลาคม 2565