บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
TPE34 ทัวร์ไต้หวัน อาร์ตตัวแม่ (SL) 5 วัน

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ Coffee Shop ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณืสถานเจียงไคเชค ไทเป101 ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น

เดินทาง  15-19 พ.ค.  ราคา  15,999

เดินทาง  8-12 , 16-20 พ.ค.  ราคา  16,999

เดินทาง  6-10 , 20-24 มิ.ย.  ราคา  13,999

เดินทาง  12-16 , 13-17 , 25-29 ก.ค.  ราคา  16,999

Up Date : 30 เมษายน 2562