บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ฮ่องกง
HKG09RJ ฮ่องกง (RJ) 3 วัน

วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ล่องเรือสำเภาจีน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย City Gate

เดินทาง  13-15 มิ.ย. ราคา 15,900

เดินทาง  11-13 , 25-27 ก.ค. ราคา 16,900

เดินทาง  1-3 , 8-10 , 11-13 , 15-17 ส.ค. ราคา 16,900

Up Date : 02 พฤษภาคม 2562