บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ฮ่องกง
HKG003-RJ 3วัน

ฮ่อกง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

เดินทาง  9-11 , 16-18 พ.ค.  ราคา  6,900

เดินทาง  13-15 มิ.ย.  ราคา  15,900

เดินทาง  11-13 , 25-27 ก.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  1-3 , 8-10 , 15-17 ส.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  11-13 ส.ค.  ราคา  17,900

Up Date : 08 เมษายน 2562