บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
TPE07 ไต้หวัน หมูดี (CI) 4 วัน

ไทเป101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์เจียงไคเชค ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตสวนดอกไม้จงเซ่อฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น น้ำตกสือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย

เดินทาง  13-16 เม.ย.  ราคา  30,900

Up Date : 23 มกราคม 2562