บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
TPE06 ไต้หวันหมูเด้ง (CI) 4 วัน

ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน ซีเหมินติง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย่หลิ่ว เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

เดินทง  12-15 เม.ย.  ราคา  28,888

Up Date : 23 มกราคม 2562