บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์เวียดนาม
VN006 VZ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน

เดินทาง  19-22 , 26-29 เม.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง  17-20 พ.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  24-27 พ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  5-8 ก.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  12-15 , 26-29 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  13-16 ก.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  2-5 , 9-12 , 10-13 ส.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  23-26 ส.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  30 ส.ค. - 2 ก.ย.  ราคา  11,900

เดินทาง  6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ย.  ราคา  11,900

Up Date : 05 เมษายน 2562