บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า พัก 4 ดาว (SL) MMR04

เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดไจ๊คะวาย พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง  24-26  ม.ค.  ราคา  9,999

เดินทาง  7-9  ก.พ.  ราคา  11,900

เดินทาง  21-23  ก.พ.  ราคา  9,999

เดินทาง  6-8 , 20-22 , 27-29  มี.ค.  ราคา  9,999

เดินทาง  13-15  มี.ค.  ราคา  8,999

เดินทาง  3-5  เม.ย.  ราคา  10,900

เดินทาง  10-12 , 12-14  เม.ย.  ราคา  11,900 (สงกรานต์)

เดินทาง  17-19 , 24-26  เม.ย.  ราคา  9,999

Up Date : 24 ธันวาคม 2562