บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน TPE003 5 วัน SL

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยะจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานอาลีซาน สวนสนพันปี ไถจง ไนท์มาร์เก็ต  อุทยานเย๋หลิ่ว ซีเหมินติง

เดินทาง 7-11 , 14-18 , 28 ก.ย. -2ต.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 2-6 ต.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 12-16 ต.ค ราคา 16,900

เดินทาง 19-23 ต.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 23-27 ต.ค. , 2-6 , 9-13 , 16-20 , 30 พ.ย. -4 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 7-11 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 14-18 , 21-25 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 4-8 , 11-15 , 18-22 , 25-29 ม.ค. 15,900

Up Date : 03 สิงหาคม 2561