บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน TPE002 5 วัน SL

ไถจง บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนคนเดินซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาเก็ท

เดินทาง 7-11 , 10-14 ส.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 7-13 , 14-18 , 21-25 ก.ย. ราคา 14,900

เดินทาง 2-6 , 23-27 , 30 พ.ย. -4 ธ.ค. ราคา 14,900 

เดินทาง 14-18  , 21-25 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 4-8 , 11-5 , 18-22 , 25-29 ม.ค ราคา 14,900

 

Up Date : 03 สิงหาคม 2561