บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์เวียดนาม
BTVN081-PG มหัศจรรย์บานาฮิลล์ (PG) 4 วัน

พระราชวังหลวง ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมือง บาน่าฮิลล์ วัดลินอึ๋ง เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน ;วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู สะพานมังกร

เดินทาง  10-13 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง   18-21 ธ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง   23-26 ก.พ. , 28 ก.พ. - 3 มี.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง   1-4 , 2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 , 28-31 , 30 มี.ค. - 2 เม.ย.  ราคา  13,900

Up Date : 30 พฤศจิกายน 2561