บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน T34 หมู่บ้านสายรุ้ง จิ่วเฟิ่น (XW) 5 วัน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมที่ผิงซี ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง  16-20 ก.พ.  ราคา  16,888

เดินทาง  20-24 , 22-26 , 27 ก.พ. - 3 มี.ค. ราคา  15,888

เดินทาง  1-5 , 2-6 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 26-30  มี.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  4-8 , 18-22 , 24-28 , 25-29 มี.ค.  ราคา  14,888

โทร.085-3272887 , LINE ID: meerjexplorer

Up Date : 24 มกราคม 2562