บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (SPHK TG09) พีคเทรม (HX) 3 วัน

ฮ่องกง – เดอะพีค by พีคแทรม ตลาดมงก๊ก - วัดแชกง – จิวเวอรี่ – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน  – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน 

เดินทาง 22-25 , 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 12,800

เดินทาง 6-9 , 13-16 , 20-23 ก.ค. ราคา 13,800 //  27-30 ก.ค. ราคา 16,800

เดินทาง 3-6 , 17-20 , 24-27 , 31 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา 13,800

เดินทาง 10-13 ส.ค. ราคา 16,800

เดินทาง 7-10 , 14-17 , 21-24 ก.ย. ราคา 13,800

เดินทาง 19-22 ต.ค. ราคา 13,800

Up Date : 12 มิถุนายน 2561