บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์จีน
CN007-SH ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋ ยำใหญ่ ฮงชิ่ง 5 วัน 4 คืน

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก-อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง

เดินทาง 13-17 ก.ค. ราคา 21,999

เดินทาง 10-14 , 24-28 ส.ค. ราคา 21,999

เดินทาง 7-11 , 21-25 ก.ย. ราคา 22,999

เดินทาง 12-16 ต.ค. ราคา 24,999

เดินทาง 27-31 ต.ค. ราคา 23,999

เดินทาง 24-28 พ.ย. ราคา 21,999

เดินทางวันที่ 5-9 , 7-11 ธ.ค. ราคา 22,999

 

Up Date : 28 พฤษภาคม 2561