บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJITN XJ66 ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5D3N

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ลานสกีฟูจิเท็น –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ – อิออน

เดินทาง 29 พ.ย.-3 ธ.ค. , 30 พ.ย.-4 ธ.ค. ราคา 26,888

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 ธ.ค. ราคา 31,888

เดินทาง 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 22-26 , 23-27 ธ.ค. ราคา 29,888

เดินทาง 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 ธ.ค. ราคา 33,888

เดินทาง 28 ธ.ค.-1 ม.ค.BUS1  , 28 ธ.ค.-1 ม.ค.BUS2 , 29 ธ.ค.-2 ม.ค.BUS1  , 29 ธ.ค.-2 ม.ค.BUS2  , 29 ธ.ค.-2 ม.ค.BUS3 , 30 ธ.ค.-3 ม.ค.BUS1  , 30 ธ.ค.-3 ม.ค.BUS2  , 30 ธ.ค.-3 ม.ค.BUS3 ราคา 39,888

เดินทาง 31 ธ.ค.-4 ม.ค. BUS1 , 31 ธ.ค.-4 ม.ค. BUS2 ราคา 35,888

Up Date : 22 สิงหาคม 2561