บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ โอ๊ะ โอ๊ะ 5 วัน EVA AIR (ST6)

วัดจงไถซานชื่อ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ กู้กง เจียงไคเชค ไปเป101

เดินทาง 5-9 , 12-16 ธ.ค. ราคา 25,900

โทร.085-3272887 , LINE ID:meerjexplorer

Up Date : 08 พฤศจิกายน 2561