บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
TW003-IT Taiwan 5D3N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - ไทเป  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง 25-29 พ.ค. ราคา 15,888

เดินทาง 26-30 , พ.ค. ราคาา 14,8888

เดินทาง 1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 มิ.ย. , 30 มิ.ย.-4 ก.ค. ราคา 14,888

เดินทาง 2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27 มิ.ย. 13,888

Up Date : 15 พฤษภาคม 2561