บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน TW002-IT Taiwan Very good 5D3N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - ไทเป  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - เอาท์เล็ทมอลล์

เดินทาง 1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 ก.ค. ราคา 13,988

เดินทาง 4-8 , 11-15 , 18-22 ก.ค. ราคา 14,988

เดินทาง 25-29 ก.ค. ราคา 16,988

เดินทาง 26-30 ก.ค. ราคา 18,988

เดินทาง 29 ก.ค.-2 ส.ค. ราคา 15,988

เดินทาง 1-5 , 15-19 , 22-26 ส.ค. ราคา 14,988

เดินทาง 5-9 ส.ค. ราคา 13,988

เดินทาง 8-12 ส.ค. ราคา 16,988

เดินทาง 9-13 ส.ค. ราคา 17,988  

เดินทาง 12-16 ส.ค. ราคา 15,988

เดินทาง 19-23 ,26-30 ส.ค. ราคา 13,988

เดินทาง 29 ส.ค.-2 ก.ย. ราคา 14,988

เดินทาง 2-6 ก.ย. ราคา 13,988

เดินทาง 5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30 ก.ย. ราคา 15,988

เดินทาง 9-13 , 16-20 , 23-27 ก.ย. ราคา 14,988

เดินทาง 30 ก.ย.-4 ต.ค. ราคา 14,988

เดินทาง 3-7 , 7-11 ต.ค. ราคา 15,988

เดินทาง 10-14 , 21-25 ต.ค. ราคา 17,988

เดินทาง 14-18 , 17-21 , 22-26 , 24-28 ต.ค. ราคา 16,988 

Up Date : 19 มิถุนายน 2561