บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน TW001 IT Taiwan 4D3N Tiger

 เถาหยวน  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน - เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 -  ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน

เดินทาง 6-9 , 20-23 ก.ค. ราคา 13,888

เดินทาง 26-29 ก.ค. ราคา 16,888

เดินทาง 10-13 ส.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 24-27 ส.ค. ราคา 12,888

เดินทาง 6-9 , 13-16 ก.ย. ราคา 13,888

เดินทาง 20-23 , 27-30 ก.ย. ราคา 14,888

เดินทาง 4-7 , 11-14 , 18-21 ต.ค. ราคา 15,888

Up Date : 19 มิถุนายน 2561