บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์เกาหลี
EASY SUMMER หนีร้อนไปหารัก 5D3N

อินชอน –หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN–ONE MOUNT SNOW PARK  COSMETIC SHOP ลอตเต้ อควาเรียม ลอตเต้ ทาวเวอร์–สวนสนุกลอตเต้เวิลด์- ทงแดมุน  ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +ชุดฮันบก พระราชวังเคียงบ็อค ดิวตี้ฟรีคลองชองเกชอน–โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- ร้านละลายเงินวอน

เดินทาง 1-5 , 7-11 , 13-17 , 16-20 , 19-23 , 22-26 มิ.ย. ราคา 14,900

เดินทาง 4-8 , 10-14 , 25-29 มิ.ย. ราคา 13,900

เดินทาง 28 มิ.ย.-2 ก.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 1-5 , 13-17 , 16-20 ก.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 4-8 , 7-11 , 10-14 , 19-23 ก.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 21-25 , 24-28 ส.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 27-31 ส.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 30 ส.ค.-3 ก.ย. ราคา 14,900

เดินทาง 2-6 , 8-12 , 11-15 , 17-21 , 23-27 ก.ย. ราคา 15,900

เดินทาง 5-9 , 14-18 , 20-24 , 26-30 ก.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 29 ก.ย.-3 ต.ค. ราคา 16,900

Up Date : 11 พฤษภาคม 2561