บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D3N

ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ตลาดฟ่งเจีย

แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ

ช็อปปิ้ง Duty Free – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอางค์ – ตลาดซือหลิน หมู่บ้านจิ่วเฟิน

อุทยานเหย่หลิว – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ชั้น89) - ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง 22-26 พ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 1-5 มิ.ย. ราคา 15,900

เดินทาง 19-23 มิ.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 27 มิ.ย.-1 ก.ค. ราคา 15,900

Up Date : 15 พฤษภาคม 2561