บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย ไป ... ไทเป 5 วัน 3 คืน (TPE002)

 ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่่น - อุทยานเย๋หลิ่วTaipei 101 - ชมหมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow village

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - พิเศษ ปล่อยโคมผิงซี!!!

เดินทาง 24-28 ส.ต 61 ราคา 14,900

เดินทาง 7-11,14-18,21-25,25-29,28-02,02-06,05-09 ก.ย 61 ราคา 14,900

เดินทาง  09-13,16-20  ต.ค 61 ราคา 15,900

เดินทาง 19-23 ต.ค 61 ราคา 16,900

 

Up Date : 17 เมษายน 2561