บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (MMR031) SUPER SHOCK พม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน (MMR)

 พม่า - มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบ็ง

 

เดินทาง 18 - 19 พ.ค. ราคา 7,900

เดินทาง 26 - 27 พ.ค. ราคา7,900

 

เดินทาง 08 - 09 , 15 - 16 , 22 - 23 มิ.ย. ราคา 7,900

เดินทาง 29 - 30 มิ.ย. ราคา 6,900

 

เดินทาง 07 - 08 ก.ย. ราคา 7,900

เดินทาง 13 - 14 ก.ค. ราคา 7,900

เดินทาง 21 - 22 , 28 - 29 ก.ค. ราคา 7,900

 

เดินทาง 04 - 05 ล 11 - 12 ส.ค. ราคา 7,900

เดินทาง 17 - 18 ส.ค. ราคา 6,900

Up Date : 12 เมษายน 2561