บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า MMR031 พม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน FD

พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี  พระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง

เดินทาง 24-25 ส.ค. ราคา 8,900

เดินทาง 8-9 , 15-16 , 22-23 , 29-30 ก.ย. , 6-7 ต.ค. ราคา 7,900

เดินทาง 27-28 , 3-4 , 10-11 , 17-18พ.ย. ราคา 8,900

เดินทาง 23-24 , 30พ.ย. -1 ธ.ค. , ราคา 7,900

เดินทาง 1-2 , 14-15 , 15-16 , 21-22 , 22-23 ธ.ค. ราคา 7,900

เดินทาง 8-9 ธ.ค. ราคา 8,900

Up Date : 02 สิงหาคม 2561