บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม (VN07) ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน ซาเปา 5วัน4คืน

ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิต-น้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac)  น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา-ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง -ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย -ชม วัด หง๊อกเซิน -อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย 

เดินทาง  6-10,13-17, 20-24, มิ.ย , 27 มิ.ย. -1 ก.ค ราคา 13,900
เดินทาง  4-8 , 11-15 , 18-22 ก.ค. ราคา 13,900
เดินทาง  25-29 ก.ค. ราคา 14,900
เดินทาง  1-5 ส.ค ราคา 13,900
เดินทาง  8-12 ส.ค. ราคา 14,900
เดินทาง  22-26 ส.ค , 29 ส.ค.-2 ก.ย. ราคา  13,900
เดินทาง  5-9 , 12-16 , 26-30 ก.ย  ราคา 13,900
Up Date : 31 พฤษภาคม 2561