บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า (MMR03) ทัวร์พม่า เจาะลึก มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน วัดมหากันดายง 3 วัน 2 คืน (MMR)

มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มิงกุน - วัดมหากันดายง - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี (1 ใน  5 มหาบูชาสถาน) - ตักบาตพระ วัดมะหากันดายงค์ นั่งรถม้าชมเมือง 

เดินทาง 15 - 17 มิ.ย. , 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  6 - 8 , 13 - 15 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  11 - 13 ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  24 - 26 ส.ค. , 31 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง  7 - 9 , 21 - 23 , 28 - 30 ก.ย. ราคา 11,900

Up Date : 31 พฤษภาคม 2561