บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า MMR004 โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม SL 3 วัน

 วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวดาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต 

เดินทาง 17 - 19ส.ค 18 - 20ส.ค  24 - 26ส.ค 24 - 26ส.ค 25 - 27ส.ค 31 - 2ก.ย 1 - 3ก.ย 8 - 10ก.ย 15 - 17ก.ย 21 - 23ก.ย 22 - 24ก.ย 29 - 1ต.ค  11,900

Up Date : 01 สิงหาคม 2561