บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ฮูลา (MM10) ฮูล่าภาค 8 (MM) 5 วัน 3 คืน
ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
 

เดินทาง 01 - 05 มิ.ย. ราคา 21,888

เดินทาง 02 - 06 , 05 - 09 , 09 - 13 , 12 - 16 , 15 - 19 , 17 - 21 , 22 - 26 มิ.ย. ราคา 22,888

เดินทาง   26 - 30 มิ.ย. ราคา 19,888

เดินทาง 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. ราคา 21,888

เดินทาง 03 - 07 , 06 - 10 , 08 - 12 , 10 - 14 , 13 - 17 , 17 -21 , 22 - 26 ,24 - 28 ก.ค. ราคา 22,888

เดินทาง 21 - 31 ก.ค. ราีา 19,888

เดินทาง 30 ก.ค. - 03 ส.ค. ราคา 21,888

เดินทาง 03 - 07 , 05 - 09 , 10 - 14 , 20 - 24 , 24 - 28 , 26 - 30  ส.ค. ราคา 22,888

เดินทาง 28 ส.ค. - 01 ก.ย. , 31 ส.ค. - 04 ก.ย. ราคา 22,888

  เดินทาง 04 - 08 , 07 -11 , 11 - 15 , 14 - 18 , 16 - 20 , 18 - 22 , 21 - 25 ก.ย. ราคา 22,888

เดิยทาง 25 - 29 ราคา 19,888

เดินทาง 28 ก.ย. -02 ต.ค. 21,888

เดินทาง 01 - 05 ต.ค. 23,888

เดินทาง 02 - 06 , 05 - 09 , 06 - 10 , 07 - 11 , 08 - 12 , 09 - 13 , 12 - 16 , 13 - 17 , 14 - 18 , 15 - 19 , 16 - 20 , 19 -23 , 20 - 24 , 21 - 25 ต.ค. ราคา 22,888

เดินทาง 22 - 26 , 23 - 24 ต.ค. 23,888

 

Up Date : 11 เมษายน 2561