บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ใต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน (IT98)

ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101  กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

เดินทาง 19-22 , 16-29 เม.ษ. ราคา 15,888

เดินทาง 03-06 , 17-20 , 24-27 พ.ค. ,31 พ.ค.-03มิ.ย. ราคา 14,888

เดินทาง 10-13 ราคา 15,888

เดินทาง 31 พ.ค.-03 มิ.ย. ราคา 14,888

เดินทาง 08-11 มิ.ย. ราคา 12,888

เดินทาง 22-25 มิ.ย. ราคา 13,888

เดินทาง 06-09 ก.ค. ราคา 13,888

เดินทาง 20-23 ก.ค. ราคา 13,888

เดินทาง 26-29 ก.ค. ราคา 16,888

เดินทาง 10-13ส.ค. ราคา 17,888

เดินทาง24-27 ส.ค. ราคา 12,888

เดินทาง 06-09ก.ย. ราคา 13,888

เดินทาง 13-16 ก.ย. ราคา 13,888

เดินทาง 20-23 ก.ค. ราคา 14,888

เดินทาง 27-30 ก.ค. ราคา 14,888

เดินทาง04-07ต.ค. ราคา 15,888

เดินทาง 11-14 ต.ค. ราคา 15,888

เดินทาง 18-21 ต.ค. ราคา 15,888

Up Date : 06 เมษายน 2561