บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน (XW-T28)

 ลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 26เม.ษ.-01พ.ค. ราคา 19,888

เดินทาง 03-08 พ.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 09-14 พ.ค. ราคา18,888

เดินทาง 10-15 พ.ค. , 17-22 , ม.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 24-29 พ.ค. ราคา 18,888

เดินทาง 28พ.ค.-02มิ.ย. , 31 พ.ค.-05มิ.ย.  ราคา 17,888

เดินทาง 07-12 , 14-19 , 21-26 มิ.ย. ราคา 17,888

เดินทาง 28มิ.ย.-03ก.ค. ราคา 16,888

 

Up Date : 11 เมษายน 2561