บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ใต้หวัน Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (XW-T26)

 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 29เม.ษ-03ม.ค. ราคา 16,988

เดินทาง 02-06 , 09-13 ล 13-17 , 16-20 ,23-27 , 27-31 ม.ค. ราคา 15,988 

เดินทาง 06-10 , 20-24 ม.ค. , 30ม.ค.-03มิ.ย. ราคา 14,988

เดินทาง 30ม.ค.-03ก.ค. ราคา 14,988

 เดินทาง 03-07 มิ.ย.ราคา 13,988

เดินทาง 27มิ.ย.-01ก.ค. ราคา 14,988

เดินทาง 01-05 , 08-12 , 15-19 , 22-26 ก.ค. ราคา 13,988

เดินทาง 04-09 , 11-15 , 18-22 ก.ค. ราคา14,988 

เดินทาง 25-29 ก.ค. ราคา 16,988

เดินทาง 26-30 ก.ค. ราคา 18,988

เดินทาง 29ก.ค.-02ส.ค. ราคา 15,988

เดินทาง 10-14 , 17-21 ,24-28 มิ.ย. ราคา13,988

เดินทาง 01-05 , 15-19 , 22-26 ส.ค. ราคา14,988

เดินทาง 05-09 , 19-23 , 26-30 ส.ค. ราคา 13,988

เดินทาง 08-12 ส.ค. ราคา 16,988

เดินทาง 09-13 ส.ค. ราคา 17,988

เดินทาง 12-16 ส.ค. ราคา 15,988

เดินทาง 29ส.ค.-02ก.ย. ราคา 14,988

เดินทาง 02-06 ก.ย. ราคา 13,988

เดินทาง 05-09 , 19-23 , 26-30 ก.ย. ราคา 15,988

เดินทาง 30 ก.ย.-04 ต.ค. รารา 14,988

เดินทาง 02-07 , 07-11 ต.ค. ราคา 15,988 

เดินทาง 10-14 ต.ค.ื ราคา 17,988

เดินทาง 14-18 , 17-21 , 22-26 , 24-28 ต.ค. ราคา 16,988

 

Up Date : 17 เมษายน 2561