บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า MMR04 โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3 วัน 2 คืน (FD)

หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต 

 
เดินทาง  21-22 , 27-29 เม.ย. ราคา 12,900

เดินทาง 29-1 , 4-6 , 5-7 ,6-8 พ.ค. ราคา12,900
เดินทาง 11-13 ,12-14 , 18-20 , 19-21 , 25-27 ,26-28 , 27-29 พ.ค. ราคา 11,900
เดินทาง 1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 ,15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 มิ.ย. ราคา 11,900

เดินทาง 29-1 ก.ค. ราคา 12,900
เดินทาง 30-2 ก.ค. ราคา 11,900
 
Up Date : 12 เมษายน 2561