บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ (RJ) 3 วัน 2 คืน / 03RJ

Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย  A Symphony of Lights  สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

เดินทาง 3-5 พ.ค. 17,900
เดินทาง 24-26 พ.ค. 16,900
เดินทาง 28-30 มิ.ย. 16,900

เดินทาง 26-28 ก.ค. 16,900
เดินทาง 2-4 , 16-18 ส.ค. 16,900
เดินทาง 9-11 ส.ค. 17,900 
 

Up Date : 13 มีนาคม 2561